Vil frata kommunen ansvaret for tildeling av areal


- Å tro at en kommune skal ta et ansvar for nasjonens fremtid ved å tildele areal, som har betydning skattemessig for hele samfunnet, er å forvente for mye. Kommunene er mest opptatt av det som er nærmest, og knapt nok det, sier Lerøys Stig Nilsen.
Dette kom frem under FHF-samlingen på Gardermoen på tirsdag 13.10.2015.

- Arealdiskusjonen er den viktigste innsatsfaktoren i oppdrettsnæringen. Kapital, kompetanse og teknologi er selvsagt også viktig for å gjennomføre de operasjonene som vi ønsker, men tilgangen til areal er det viktigste faktoren for å sikre vekst, sier Nilsen.

Viktig å tydeliggjøre hva næringen gir til samfunnet
Han forteller videre at Lerøy hentet inn 12,6 milliarder fra sine kunder i 2014. En milliard gikk i lønn til de ansatte, mens ti milliarder gikk til leverandører, hovedsakelig i Norge.

- Det er ganske fantastisk det norsk oppdrettsnæring legger igjen i samfunnet, og det er viktig å få tydeligere frem. Det er viktig når jeg leser avisene og ser at lokalpolitikerne vender seg mot oppdrett. Det er viktig når jeg ser at folk som før var for oppdrett, snur ryggen til for å få lov til å bli ordfører i en liten kommune. Det er viktig når et sett med nye lokalpolitikere forkaster en kystsoneplanen det har blitt jobbet lenge med, hvor flere oppdrettslokaliteter slettes fra kartet, sier Nilsen.

Han understreker at det er i kommunene de viktige avgjørelsene om areal tas, og at det er de som bestemmer skjebnen for videre vekst. Et ansvar som trolig er for stort for dem.

Antall lokaliteter går ned
- Utviklingen viser at vi siden 2002 har redusert antall lokaliteter fra 52 til 18, samtidig som produksjonen vokser frem. Det er en utvikling som er fjern fra alle skriveriene om at næringen stadig stjeler havarealene langs kysten. Leser man avisene får man inntrykk av man ikke lenger får plass til å padle i kajakk i fjorden på grunn av alle oppdrettsanleggene. I dette bilde er dette eksempler på at folk og lokalpolitiker på mange måter tar avstand fra næringen vår, understreker Nilsen.

Han er derfor skuffet og lei seg over at næringen har klart å kjøre seg selv i den retningen, hvor oppdrettsnæringen ikke får den samfunnsaksepten den burde ha, samtidig som lokalpolitikerne velger å vende havbruksnæringen ryggen i flere kommuner.

Kommunene er for små, gitt det ansvaret de har
- Kommunen er for små til å gjøre den jobben de skal gjøre i lokalsamfunnet. Det ene er at de er små, konsekvensen er at de ikke har god nok kompetanse og kapasitet til å fylle det ansvaret de har overfor havbruksnæringen. For mange lokalpolitikere må inntektspotensialet være stort før de gidder å engasjere seg, mener Nilsen.

Han stiller derfor spørsmål ved om man bør sentralisere prosessen med arealtildelinger.

- Jeg ser for meg et overordnet organ som tar inn de oppgavene de ulike sektorene har. Man må få på plass et organ som får myndighet og styringsrett til å ta de store avgjørelsene. Vi må få på plass et sjømatdirektorat eller en eller annen institusjon som kan ta de dyktige folkene rundt om kommunene, og danne et slagkraftig organ som jobber tett med kommunen.

Nilsen tror ikke kommunen kan være den ressursen som de en gang var, og han understreker at dersom de skal være det, må de tilføres helt nye ressurser som de i dag ikke har tilgang på.

- Regjeringen beslutter, men kommunen lyder ikke ordre. Det er opp til kommunen om de vil gjøre som statsråden anbefaler eller ikke. Det er et problem for oppdrettsnæringen i første omgang, men det blir også et problem for de som jobber indirekte i næringen på sikt. I dag er flere kommuner på full fart i å fjerne oppdrettsareal. Det har de jo lov til, men det er merkelig at ikke nasjonen bryr seg, mener Nilsen.

Forventer for mye
- Å tro at en kommune skal ta et ansvar for nasjonens fremtid ved å tildele areal, som har betydning skattemessig for hele samfunnet, er å forvente for mye. Kommunene er mest opptatt av det som er nærmest seg selv, og knapt nok det. Problemet er at alt for mange fremdeles nyter dopet fra oljenæringen, og veldig mange lever som om det vil vare i evig tid, avslutter Stig Nilsen i Lerøy Seafood.

Les saken på ilaks.noKontakt
Nettverk fjord- og kystkommuner (NFKK)
v/ Kjell Olav Gammelsæter
KS Bedrift
Haakon VIIs gate 9
Postboks 1378 Vika
0114 Oslo

E-post: kystnettverket@ks.no
Tlf.: 413 05 221

Du kan også nå oss på Facebook
Siste nytt

Velkommen til årsmøte for NFKK 5. og 6. april 2018

19.02.2018 15:32
Meld deg på årsmøtet i Nettverk fjord og kystkommuner 5.-6. april på Thon Hotel Opera i Oslo. I år kommer bla. Hans Geelmuyden fra Geelmuyden Kiese i tillegg til flere stortingspolitikere.
Les mer

47 oppdrettsselskap har søkt om vekst

05.02.2018 16:24
Det er søkt om i alt 7 897 tonn økning i biomasse til en verdi av 947 millioner.
Les mer

Sjømat Norge bør tenke seg om!

07.12.2017 15:31
Mandag denne uken skriver Geir Ove Ytsmark, administrerende direktør i Sjømat Norge, at det er «Tid for tenkepause om havbruksavgifter». Vi tror heller det er Sjømat Norge som nå bør tenke seg om. I s...
Les mer

Utbetaling fra havbruksfondet i 2017

05.12.2017 15:42
Vi får jevnlig spørsmål om det er penger i havbruksfondet og om når de blir utbetalt. Det har drøyd før vi har fått tydelig svar, men nå opplyser Nærings- og fiskeridepartementet at pengen i havbruksf...
Les mer

Lakseavgift er en gavepakke til oppdrettsnæringen!

01.12.2017 09:54
I følge administrerende direktør i sjømat Norge, Geir Ove Ystmark, skal ønsket om en egen lakseavgift være et uttrykk for at kystkommunene bare «tenker på hva som kommer inn i kommunekassa». Det sier ...
Les mer