Utredning om arealavgift

Nettverk fjord- og kystkommuner (NFKK) spurte tidligere i høst om et møte med de som er ansvarlig for å utrede arealavgift i forbindelse med havbruksmeldingen. Fra departementet møtte avdelingsdirektør Lone Semmingsen, avdelingsdirektør Per Skjeflo, lovrådgiver Ole Todal Jenssen, underdirektør Torgeir Johnsen og en rådgiver fra Nærings- og fiskeridepartementet med ansvar for arealpolitikk.
Departementet er midt oppe i utredningsfasen og var lite villig til å dele informasjon med NFKK om utredningsarbeidet. Dette var ikke overraskende, men NFKK fikk i alle fall presentert sitt budskap og forslag til løsning.

Fra NFKK møtte ordfører Kjetil Hestad, advokat Kjersti Jensen og Pia Farstad von Hall. Advokat Jensen presenterte forslaget til ressursavgift som advokatkontoret Lund og Co har utarbeidet. Forslaget innebærer en arealavgift der skatteinntektene til det offentlige fordeles mellom staten og kommunene etter en fordelingsnøkkel. Forslaget innebærer ikke en skatteøkning for næringen.

NFKK ble gjort kjent med at departementet har forslaget til vurdering samtidig som andre modeller utredes. Medlemmene i NFKK vil over nyttår bli kontaktet om utskriving av eiendomsskatt fra havbruksnæringen. For departementet er det interessant å vite hvor mange kommuner som praktiserer eiendomsskatt og hvilke inntekter den genererer. Kystkommunene har tidligere rapportert at systemet med eiendomsskatten på anlegg i sjø ikke fungerer og knapt generer inntekter til kommunene pga kostnadene med å beregne skatten.


Kontakt
Nettverk fjord- og kystkommuner (NFKK)
v/ Kjell Olav Gammelsæter
KS Bedrift
Haakon VIIs gate 9
Postboks 1378 Vika
0114 Oslo

E-post: kystnettverket@ks.no
Tlf.: 413 05 221

Du kan også nå oss på Facebook
Siste nytt

Sjømat Norge bør tenke seg om!

07.12.2017 15:31
Mandag denne uken skriver Geir Ove Ytsmark, administrerende direktør i Sjømat Norge, at det er «Tid for tenkepause om havbruksavgifter». Vi tror heller det er Sjømat Norge som nå bør tenke seg om. I s...
Les mer

Utbetaling fra havbruksfondet i 2017

05.12.2017 15:42
Vi får jevnlig spørsmål om det er penger i havbruksfondet og om når de blir utbetalt. Det har drøyd før vi har fått tydelig svar, men nå opplyser Nærings- og fiskeridepartementet at pengen i havbruksf...
Les mer

Lakseavgift er en gavepakke til oppdrettsnæringen!

01.12.2017 09:54
I følge administrerende direktør i sjømat Norge, Geir Ove Ystmark, skal ønsket om en egen lakseavgift være et uttrykk for at kystkommunene bare «tenker på hva som kommer inn i kommunekassa». Det sier ...
Les mer

- Trist at Geir Ove Ystmark har gått tom for saklige argumenter

30.11.2017 17:05
Sier NFKKs styreleder Ole L. Haugen om Ystmarks påstand om at «Kystkommunene tenker ikke mye på sikring av arbeidsplasser» og «Tenker bare på pengene».
Les mer

Presentasjoner fra Høstsamlingen

09.11.2017 08:18
Her kan du se alle innleggene fra Høstsamlingen på Gardermoen
Les mer