Utmerkelse til Hitra kommune

Ordfører Ole L.Haugen og Hitra kommune mottok europeisk utmerkelse for godt styresett under Kommunalpolitisk Toppmøte 2015.

Bakgrunn for vurderingen er kommunenes egne resultater i KS´ lokaldemokratiundersøkelse. Den består av spørsmål til innbyggere og folkevalgte om hvordan de oppfatter lokaldemokratiet og muligheten til medbestemmelse i sin egen kommune. Foto: Hitra videregående skole på toppen av Hitras høyeste punkt Mørkdalstuva, 345 moh.
Bakgrunn for vurderingen er kommunenes egne resultater i KS´ lokaldemokratiundersøkelse. Den består av spørsmål til innbyggere og folkevalgte om hvordan de oppfatter lokaldemokratiet og muligheten til medbestemmelse i sin egen kommune. Foto: Hitra videregående skole på toppen av Hitras høyeste punkt Mørkdalstuva, 345 moh.

Åtte kommuner fikk europeisk utmerkelse for godt styresett

Det er fjerde gang norske kommuner mottar den europeiske utmerkelsen, som ble delt ut av KS-leder Gunn Marit Helgesen og statsråd Jan Tore Sanner på KS' kommunalpolitiske toppmøte i Oslo i dag.
- Vi håper utmerkelsen kan være til inspirasjon for andre kommuner, sier Helgesen.

Bakgrunn for vurderingen er kommunenes egne resultater i KS´ lokaldemokratiundersøkelse. Den består av spørsmål til innbyggere og folkevalgte om hvordan de oppfatter lokaldemokratiet og muligheten til medbestemmelse i sin egen kommune. I overkant av 40 kommuner har gjennomført undersøkelsen i fjor og så langt i 2015.

- For å få utmerkelsen for godt styresett er det i hovedsak lagt vekt på innbyggernes oppfatninger. De åtte kommunene har en klar overvekt av positive vurderinger. Det er satt krav om resultater som ligger på god norsk standard - og enda litt til! Utmerkelsen skal være noe å strekke seg etter, sier Helgesen.

Det er noen kjennetegn som særlig bør trekkes frem ved kommunene som mottar utmerkelsen:
- At innbyggerne er fornøyd med kommunens tjenestetilbud
- At innbyggerne ikke opplever at folkevalgte misbruker sin makt

Strategi for lokaldemokrati
«Strategi for innovasjon og godt styresett på lokalt nivå» ble vedtatt i Europarådet i 2008, og gjennomføres i Norge som et samarbeid mellom KS og Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Strategien består av 12 prinsipper for godt styresett. Den omfatter de grunnleggende verdiene i europeisk demokrati. Prinsippene er innarbeidet i spørsmålene i KS´ lokaldemokratiundersøkelse.


Følgende kommuner har mottatt utmerkelsen:
Eidsberg kommune
, ordfører Erik Unaas, mobil 900 25 953
Oppegård kommune, ordfører Ildri Eidem Løvaas, mobil 930 90 111
Ullensaker kommune, ordfører Harald Espelund, mobil 979 58 750
Songdalen kommune, ordfører Johnny Greibesland, mobil 934 67 816
Sandnes kommune, fungerende ordfører Pål Morten Borgli mobil 918 11 055
Hå kommune, ordfører Mons Skrettingland, mobil 415 32 605
Klepp kommune, ordfører Ane Mari Braut Nese, mobil 413 11 835
Hitra kommune, ordfører Ole Laurits Haugen, mobil 905 78 433

Bilder fra KPT2015 - også fra denne utdelingen - legges ut fortløpende på:
https://www.flickr.com/photos/ks_kommunesektorensorganisasjon/sets/72157651416877600/


Kontakt
Nettverk fjord- og kystkommuner (NFKK)
v/ Kjell Olav Gammelsæter
KS Bedrift
Haakon VIIs gate 9
Postboks 1378 Vika
0114 Oslo

E-post: kystnettverket@ks.no
Tlf.: 413 05 221

Du kan også nå oss på Facebook
Siste nytt

Sjømat Norge bør tenke seg om!

07.12.2017 15:31
Mandag denne uken skriver Geir Ove Ytsmark, administrerende direktør i Sjømat Norge, at det er «Tid for tenkepause om havbruksavgifter». Vi tror heller det er Sjømat Norge som nå bør tenke seg om. I s...
Les mer

Utbetaling fra havbruksfondet i 2017

05.12.2017 15:42
Vi får jevnlig spørsmål om det er penger i havbruksfondet og om når de blir utbetalt. Det har drøyd før vi har fått tydelig svar, men nå opplyser Nærings- og fiskeridepartementet at pengen i havbruksf...
Les mer

Lakseavgift er en gavepakke til oppdrettsnæringen!

01.12.2017 09:54
I følge administrerende direktør i sjømat Norge, Geir Ove Ystmark, skal ønsket om en egen lakseavgift være et uttrykk for at kystkommunene bare «tenker på hva som kommer inn i kommunekassa». Det sier ...
Les mer

- Trist at Geir Ove Ystmark har gått tom for saklige argumenter

30.11.2017 17:05
Sier NFKKs styreleder Ole L. Haugen om Ystmarks påstand om at «Kystkommunene tenker ikke mye på sikring av arbeidsplasser» og «Tenker bare på pengene».
Les mer

Presentasjoner fra Høstsamlingen

09.11.2017 08:18
Her kan du se alle innleggene fra Høstsamlingen på Gardermoen
Les mer