Utbetaling av kommunenes andel av vederlag for grønne løyve

Fiskeridirektoratet har utbetalt kommunenes andel av vederlag knyttet til etableringen av løyve for akvakultur i gruppe B, ut fra geografisk lokalisering per 01.11.2014.

Til sammen er det utbetalt 149 842 000 kroner, fordelt på 13 ulike kommuner. Dette er ikke bundne midler som kan anvendes fritt. Det er første gang Fiskeridirektoratet utbetaler andeler av vederlaget for akvakulturtillatelser direkte til kommunene.

Ved fastsettelsen av forskrift om tildeling av grønne løyve og ved senere budsjettbehandling, ble det vedtatt at deler av vederlaget for de grønne tillatelsene skulle tilfalle kommunene der tillatelsene blir etablert. Cirka 40 prosent av det samlede vederlaget for tillatelsene blir fordelt til kommunene.

Det er vederlag for tillatelsene i gruppe B som nå er fordelt, etter budsjettvedtak og i henhold til etablering per 1. november 2014. På det tidspunktet og per i dag er 14 av 15 tillatelser i gruppe B etablert.

Utdelingen er i henhold til vedtak i Stortinget og Regjeringen. Bakgrunnen for fordelingen ble avklart i tidligere publisert brev fra Nærings- og fiskeridepartementet 3. april 2014.

Oversikt over fordelingen:

Tillatelsesnummer: Lokalitet: Kommune: Andel vederlag: Utbetaling:
1 M SM 0034 Fuglåsen Smøla 1/1 10 703 000
Fjordprakken
2 M SM0035 Fjordprakken Smøla 1/2 5 351 500
Gjerde Aure 1/2 5 351 500
3 M SM0036 Bogen MD Midsund 1/3 3 567 667
Skarbukta Rauma 1/3 3 567 667
Myrane Vestnes 1/3 3 567 667
4 N SG0041 Oksøy Steigen 1/1 10 703 000
5 N SG0042 Oksøy Steigen 1/1 10 703 000
6 N SG0043 Oksøy Steigen 1/1 10 703 000
7 N SG0044 Oksøy Steigen 1/1 10 703 000
8 N SG0045 Oksøy Steigen 1/1 10 703 000
9 NTF 0033 Eldviktaren Flatanger 1/2 5 351 500
Nausttaren Osen 1/2 5 351 500
10 STAA0033 Masterholman Roan 1/2 5 351 500
Hosenøyan Åfjord 1/2 5 351 500
11 STAA0034 Barøya Namsos 1/2 5 351 500
Hosenøyan Åfjord 1/2 5 351 500
12 STF 0069 Sørøyflesa Frøya 1/1 10 703 000
13 STF 0070 Sørøyflesa Frøya 1/1 10 703 000
14 T LK0032 Baltsfjord Lenvik 1/1 10 703 000
Totalt 14 149 842 000

Total utbetaling per kommune:

Kommune: Utbetaling:
1 Smøla 16 054 500
2 Aure 5 351 500
3 Midsund 3 567 667
4 Rauma 3 567 667
5 Vestnes 3 567 667
6 Steigen 53 515 000
7 Flatanger 5 351 500
8 Osen 5 351 500
9 Roan 5 351 500
10 Åfjord 10 703 000
11 Namsos 5 351 500
12 Frøya 21 406 000
13 Lenvik 10 703 000
Total 149 842 000
Kontakt
Nettverk fjord- og kystkommuner (NFKK)
v/ Kjell Olav Gammelsæter
KS Bedrift
Haakon VIIs gate 9
Postboks 1378 Vika
0114 Oslo

E-post: kystnettverket@ks.no
Tlf.: 413 05 221

Du kan også nå oss på Facebook
Siste nytt

Sjømat Norge bør tenke seg om!

07.12.2017 15:31
Mandag denne uken skriver Geir Ove Ytsmark, administrerende direktør i Sjømat Norge, at det er «Tid for tenkepause om havbruksavgifter». Vi tror heller det er Sjømat Norge som nå bør tenke seg om. I s...
Les mer

Utbetaling fra havbruksfondet i 2017

05.12.2017 15:42
Vi får jevnlig spørsmål om det er penger i havbruksfondet og om når de blir utbetalt. Det har drøyd før vi har fått tydelig svar, men nå opplyser Nærings- og fiskeridepartementet at pengen i havbruksf...
Les mer

Lakseavgift er en gavepakke til oppdrettsnæringen!

01.12.2017 09:54
I følge administrerende direktør i sjømat Norge, Geir Ove Ystmark, skal ønsket om en egen lakseavgift være et uttrykk for at kystkommunene bare «tenker på hva som kommer inn i kommunekassa». Det sier ...
Les mer

- Trist at Geir Ove Ystmark har gått tom for saklige argumenter

30.11.2017 17:05
Sier NFKKs styreleder Ole L. Haugen om Ystmarks påstand om at «Kystkommunene tenker ikke mye på sikring av arbeidsplasser» og «Tenker bare på pengene».
Les mer

Presentasjoner fra Høstsamlingen

09.11.2017 08:18
Her kan du se alle innleggene fra Høstsamlingen på Gardermoen
Les mer