Tungtransport involvert i mange trafikkdødsfall

En studie fra Transportøkonomisk institutt (TØI) viser at Norge er blant landene i verden med høyest sikkerhet i trafikken, men i ulykker med tunge kjøretøy har Norge omtrent 35 % flere drepte per innbygger enn gjennomsnittet i Europa.

For hver tredje trafikkdrepte i Norge er et tungt kjøretøy involvert. Dette viser at gode kommunikasjonsårer på sjø og land er svært viktig for å få realisert nullvisjonen om trafikkdrepte i trafikken.

I sitt høringssvar til NTP 2018-2029 skrev NFKK: «Gode kommunikasjoner er vesentlig for at ressursene langs kysten kan hentes ut og foredles før de går til markedet nasjonalt og internasjonalt. Gode og trygge kommunikasjoner er også viktig for rekruttering av arbeidskraft og for trivsel for de som bor og arbeider i næringene langs kysten.» Undersøkelsen fra TØI viser at denne uttalelsen var svært berettiget.

NFKK skrev også at «En av de største belastningene for det norske veinettet er tungtransport. NFKK er derfor av den klare oppfatning av at sentrale myndigheter må være raus med tiltak som kan bidra til å overføre gods fra vei til sjø. Støtte til oppstart av nye transportruter på sjø slik det er omtalt i forslag til ny NTP, kan være et godt tiltak.»

Dette blir også tema på konferansen 27.-28. oktober - se program og meld deg på her

Høringsnotatet finner du her.Kontakt
Nettverk fjord- og kystkommuner (NFKK)
v/ Kjell Olav Gammelsæter
KS Bedrift
Haakon VIIs gate 9
Postboks 1378 Vika
0114 Oslo

E-post: kystnettverket@ks.no
Tlf.: 413 05 221

Du kan også nå oss på Facebook
Siste nytt

Sjømat Norge bør tenke seg om!

07.12.2017 15:31
Mandag denne uken skriver Geir Ove Ytsmark, administrerende direktør i Sjømat Norge, at det er «Tid for tenkepause om havbruksavgifter». Vi tror heller det er Sjømat Norge som nå bør tenke seg om. I s...
Les mer

Utbetaling fra havbruksfondet i 2017

05.12.2017 15:42
Vi får jevnlig spørsmål om det er penger i havbruksfondet og om når de blir utbetalt. Det har drøyd før vi har fått tydelig svar, men nå opplyser Nærings- og fiskeridepartementet at pengen i havbruksf...
Les mer

Lakseavgift er en gavepakke til oppdrettsnæringen!

01.12.2017 09:54
I følge administrerende direktør i sjømat Norge, Geir Ove Ystmark, skal ønsket om en egen lakseavgift være et uttrykk for at kystkommunene bare «tenker på hva som kommer inn i kommunekassa». Det sier ...
Les mer

- Trist at Geir Ove Ystmark har gått tom for saklige argumenter

30.11.2017 17:05
Sier NFKKs styreleder Ole L. Haugen om Ystmarks påstand om at «Kystkommunene tenker ikke mye på sikring av arbeidsplasser» og «Tenker bare på pengene».
Les mer

Presentasjoner fra Høstsamlingen

09.11.2017 08:18
Her kan du se alle innleggene fra Høstsamlingen på Gardermoen
Les mer