Stortinget må sikre stabile inntekter til oppdrettskommunene

Pressemelding: Nettverk Fjord og Kystkommuner ber om at Stortinget gjennom arbeidet med statsbudsjettet oppfyller sitt vedtak fra juni i år, og dermed sikrer varige og stabile inntekter til vertskommunene for oppdrettsnæringen.

NFKK, som er samlet til høstmøte, registrerer at regjeringen har sendt på høring et utkast til forskrift om kapasitetsøkning i oppdrettsnæringen i 2018 gjennom vekst i eksisterende konsesjoner og gjennom tildeling av helt nye konsesjoner. NFKK er kjent med at regjeringen i sitt framlegg legger opp til en vekst på ca 3%, og som gjennom høy prising kan gi gode inntekter til det Havbruksfondet som NFKK, sammen med Sjømat Norge, fikk kjempet gjennom i Stortinget i 2015. Havbruksfondet har hittil blitt tilført ubetydelige inntekter, og dermed har vertskommunene heller ikke fått noen glede av overføringer fra fondet, slik tanken og intensjonen var.

NFKK støtter visjonen om en betydelig, balansert og bærekraftig vekst i oppdrettsnæringen i årene framover. Norge trenger flere nye store næringer som kan gi verdiskaping, sysselsetting og eksportinntekter. Havbruk har et enormt potensial. Det er i nasjonens interesse at dette potensialet utnyttes.

NFKK ber i denne forbindelse Stortinget sørge for at kommunene tilføres slike inntekter, både gjennom den planlagte veksten i havbruksfondet, og ved å oppfylle intensjonene med vedtaket i juni i år.Kontakt
Nettverk fjord- og kystkommuner (NFKK)
v/ Kjell Olav Gammelsæter
KS Bedrift
Haakon VIIs gate 9
Postboks 1378 Vika
0114 Oslo

E-post: kystnettverket@ks.no
Tlf.: 413 05 221

Du kan også nå oss på Facebook
Siste nytt

Velkommen til årsmøte for NFKK 5. og 6. april 2018

19.02.2018 15:32
Meld deg på årsmøtet i Nettverk fjord og kystkommuner 5.-6. april på Thon Hotel Opera i Oslo. I år kommer bla. Hans Geelmuyden fra Geelmuyden Kiese i tillegg til flere stortingspolitikere.
Les mer

47 oppdrettsselskap har søkt om vekst

05.02.2018 16:24
Det er søkt om i alt 7 897 tonn økning i biomasse til en verdi av 947 millioner.
Les mer

Sjømat Norge bør tenke seg om!

07.12.2017 15:31
Mandag denne uken skriver Geir Ove Ytsmark, administrerende direktør i Sjømat Norge, at det er «Tid for tenkepause om havbruksavgifter». Vi tror heller det er Sjømat Norge som nå bør tenke seg om. I s...
Les mer

Utbetaling fra havbruksfondet i 2017

05.12.2017 15:42
Vi får jevnlig spørsmål om det er penger i havbruksfondet og om når de blir utbetalt. Det har drøyd før vi har fått tydelig svar, men nå opplyser Nærings- og fiskeridepartementet at pengen i havbruksf...
Les mer

Lakseavgift er en gavepakke til oppdrettsnæringen!

01.12.2017 09:54
I følge administrerende direktør i sjømat Norge, Geir Ove Ystmark, skal ønsket om en egen lakseavgift være et uttrykk for at kystkommunene bare «tenker på hva som kommer inn i kommunekassa». Det sier ...
Les mer