Statsbudsjettet: Innføring av produksjonsavgift på laks og ørret handler om vilje

Regjeringen har i forslag til statsbudsjett avvist stortingsflertallets ønske om å innføre en produksjonsavgift på laks og ørret. - Våre utredinger fra sterke fagmiljøer viser at det er fult mulig å innføre en produksjonsavgift. Det dette handler om er vilje til å innføre en slik avgift. Vi forventer at Stortinget nå følger opp sitt vedtak fra i vår, og klart og tydelig demonstrerer at dette var mer enn det regjeringen velger å karakterisere som et "anodningsvedtak", uttaler Ole L. Haugen i Nettverk fjord- og kystkommuner (NFKK).

NFKK har fått gjennomført utredninger som viser at en produksjonsavgift er fullt mulig. Eneste forskjellen fra stortingets vedtak er at det må gjelde både ubearbeidet og bearbeidet laks og ørret. Dette gir imidlertid helt marginale forskjeller, og derfor er det anbefalt en produksjonsavgift også på nettovekten for bearbeidede produkter.

Meningsmålinger og annet viser at det både i befolkningen og hos aktører i næringen er flertall for å gi kompensasjon til kommunene. Men på nytt viser Regjeringen en rørende omsorg for en næring med milliarder i overskudd og utbytte, og tilsvarende svært liten forståelse for kommunene som stiller attraktive og svært avkastende "sjøtomter" til disposisjon.

- Vi forventer nå at Stortinget følger opp sitt vedtak fra i vår og at avgiften, men med nødvendige justeringer, innføres fra 1. juli 2018 slik det ble vedtatt, avslutter haugen.

Les NFKKs rapport om produksjonsavgift i norsk laksenæring her.


Kontakt
Nettverk fjord- og kystkommuner (NFKK)
v/ Kjell Olav Gammelsæter
KS Bedrift
Haakon VIIs gate 9
Postboks 1378 Vika
0114 Oslo

E-post: kystnettverket@ks.no
Tlf.: 413 05 221

Du kan også nå oss på Facebook
Siste nytt

Sjømat Norge bør tenke seg om!

07.12.2017 15:31
Mandag denne uken skriver Geir Ove Ytsmark, administrerende direktør i Sjømat Norge, at det er «Tid for tenkepause om havbruksavgifter». Vi tror heller det er Sjømat Norge som nå bør tenke seg om. I s...
Les mer

Utbetaling fra havbruksfondet i 2017

05.12.2017 15:42
Vi får jevnlig spørsmål om det er penger i havbruksfondet og om når de blir utbetalt. Det har drøyd før vi har fått tydelig svar, men nå opplyser Nærings- og fiskeridepartementet at pengen i havbruksf...
Les mer

Lakseavgift er en gavepakke til oppdrettsnæringen!

01.12.2017 09:54
I følge administrerende direktør i sjømat Norge, Geir Ove Ystmark, skal ønsket om en egen lakseavgift være et uttrykk for at kystkommunene bare «tenker på hva som kommer inn i kommunekassa». Det sier ...
Les mer

- Trist at Geir Ove Ystmark har gått tom for saklige argumenter

30.11.2017 17:05
Sier NFKKs styreleder Ole L. Haugen om Ystmarks påstand om at «Kystkommunene tenker ikke mye på sikring av arbeidsplasser» og «Tenker bare på pengene».
Les mer

Presentasjoner fra Høstsamlingen

09.11.2017 08:18
Her kan du se alle innleggene fra Høstsamlingen på Gardermoen
Les mer