Sandbergs grunnstøting

Per Sandberg har gått på grunn med sitt modige forslag om å droppe leveringsplikten for trålerne sørfra. Opposisjonen har ingen klare tanker om hvordan de vil løse problemene. Når det er valgår og et kystopprør på gang, er det tryggest å sitte stille i båten, skriver redaktør Magne Lerø.

- Arbeiderpartiet er selvsagt begeistret for kystopprøret. Det er de som har stelt det hele i stand, sier Sandberg.

Det er nok flertall på Stortinget om at fiskeriminister Per Sandberg må regnes som en modig mann. Noe helt annet er det få flertallet med seg på et forslag Sandberg selv mener er både modig, framtidsrettet og vil sikre ny vekst i fiskerivirksomheten. Sandberg vil frita trålrederiene fra plikten til å levere fisk til land mot 20 prosent avkortning av tildelte kvoter og en engangsbetaling på to millioner kroner per kvoteandel. De inndratte torskekvotene skal deles ut til den nordnorske kystflåten.

Når leveringsplikten forsvinner, blir også det meste av foredlingsfabrikkene langs kysten borte. Det er mer lønnsomt for trålerne å fryse ned fisken i båten og levere den for eksempel til Kina for foredling.

Sandberg hevder det ikke nytter å kjempe mot utviklingen. Det fungerer ikke å tvingen trålerne til å opprettholde et system og en landindustri som ikke gir lønnsomhet. En må skjære igjennom og sørge for gode rammebetingelser for fisket for framtiden. Hva er alternativet? spør Sandberg.

KrF og Venstre vil ikke

Men når det er et kystopprør på gang i Nord-Norge midt i et valgår, så vil ikke partier som ligger rundt sperregrensen utfordre skjebnen. Er det noe KrF og Venstre ikke vil, så er det å skjære igjennom. Sandberg får være så modig han vil. Han får ikke under noen omstendighet skrive seg inn i historien som leveringspliktens banemann.

Les resten av «lederen» fra Dagens Perspektiv her

Kontakt
Nettverk fjord- og kystkommuner (NFKK)
v/ Kjell Olav Gammelsæter
KS Bedrift
Haakon VIIs gate 9
Postboks 1378 Vika
0114 Oslo

E-post: kystnettverket@ks.no
Tlf.: 413 05 221

Du kan også nå oss på Facebook
Siste nytt

Sjømat Norge bør tenke seg om!

07.12.2017 15:31
Mandag denne uken skriver Geir Ove Ytsmark, administrerende direktør i Sjømat Norge, at det er «Tid for tenkepause om havbruksavgifter». Vi tror heller det er Sjømat Norge som nå bør tenke seg om. I s...
Les mer

Utbetaling fra havbruksfondet i 2017

05.12.2017 15:42
Vi får jevnlig spørsmål om det er penger i havbruksfondet og om når de blir utbetalt. Det har drøyd før vi har fått tydelig svar, men nå opplyser Nærings- og fiskeridepartementet at pengen i havbruksf...
Les mer

Lakseavgift er en gavepakke til oppdrettsnæringen!

01.12.2017 09:54
I følge administrerende direktør i sjømat Norge, Geir Ove Ystmark, skal ønsket om en egen lakseavgift være et uttrykk for at kystkommunene bare «tenker på hva som kommer inn i kommunekassa». Det sier ...
Les mer

- Trist at Geir Ove Ystmark har gått tom for saklige argumenter

30.11.2017 17:05
Sier NFKKs styreleder Ole L. Haugen om Ystmarks påstand om at «Kystkommunene tenker ikke mye på sikring av arbeidsplasser» og «Tenker bare på pengene».
Les mer

Presentasjoner fra Høstsamlingen

09.11.2017 08:18
Her kan du se alle innleggene fra Høstsamlingen på Gardermoen
Les mer