Havbruksmeldingen og arealavgift:

Sterke forventinger om et positivt resultat for kommunene


Regjeringen har i dag lagt frem en melding om utviklingen av norsk havbruksnæring. Det er positivt at regjeringen fremmer en modell som gir en forutsigbar vekst for næringen og at det skal skje på miljøets premisser. Det som ikke ble fremmet, men som Nettverk fjord- og kystkommuner (NFKK) hadde klare forventinger om, var en avklaring om arealavgift til kommunene. Dette er nå utsatt til revidert statsbudsjett.

For Nettverk fjord- og kystkommuner (et nettverk av 57 kystkommuner), er det avgjørende at regjeringen fremmer et forslag om en årlig arealavgift i revidert statsbudsjett. Vi minner om at flertallet i kommunalkomiteen på Stortinget vedtok en merknad som slår fast at kommunene må ha en årlig del av verdiskapingen fra havbruksnæringen. Partiene som vedtok dette var FrP, H, V og KrF. At det nettopp er regjeringspartiene med sine samarbeidspartier som har støttet dette prinsippet gjør at NFKK har høye forventninger til et godt resultat i revidert statsbudsjett. NFKK forventer at det kommer en årlig arealavgift som tilfaller kommuner med eksisterende havbruksanlegg og fremtidig anlegg.

I forbindelse med vedtaket i desember 2014 uttalte leder av kommunalkomiteen, Helge Andre Njåstad (FrP): -Skal me lykkast, må det gode samspelet med kommunane som set av areal til havbruk halda fram. Difor har regjeringa i sin plattform offensivt sagt at kommunar som stiller areal til disposisjon for næringa bør oppleve større positive ringvirkningar frå aktiviteten.

I flertallsmerknaden fra kommunalkomiteen står det også: «Fleirtalet i komiteen gjev uttrykk for at det er positivt at regjeringa har starta arbeidet med å la kommunane få ein større del av konsesjonsavgifta. Men det hjelper fyrst og fremst dei kommunane som tildeler nye areal no og kommunar som har vore positive til oppdrett over mange år og dermed disponert masse areal nyter ikkje godt av den ordninga.»

At et flertall i komiteen viser en grunnleggende positiv holdning til en årlig arealavgift for eksisterende og nye oppdrettsanlegg gjør at NFKK har klare positive forventninger til utfallet i revidert statsbudsjett. Vi har også grunn til å være positive med utgangspunkt i at samarbeidspartiene har programfestet at de støtter en arealavgift til kommunene. Det gjenstår nå å se om de følger opp sine løfter overfor kommunene.

For spørsmål eller flere kommentarer, kontakt styremedlemmer i NFKK:
Ole Laurits Haugen, ordfører i Hitra kommune (leder)
Mobil: 905 78 433, E-post:
ole.laurits.haugen@hitra.kommune.no

Synnøve Solbakken, ordfører i Kvinnherad kommune (nestleder)
Mobil: 930 12 591, E-post:
synnove.solbakken@kvinnherad.kommune.no

Steinar Aspli, ordfører i Nærøy kommune
Mobil: 957 70 548, E-post:
steinar.aspli@naroy.kommune.no

Ingunn Oldervik Golmen, ordfører i Aure kommune
Mobil: 995 16 430, E-post:
ingunn.golmen@aure.kommune.no

Kjetil Hestad, ordfører i Tysnes kommune
Mobil: 924 44 460, E-post:
kjetil.hestad@tysnes.kommune.no

Jan Dukene, ordfører i Tvedestrand kommune
Mobil: 908 46 001, E-post:
jan.dukene@tvedestrand.kommune.no

Vara:
Hanny Ditlevsen, ordførere i Karlsøy kommune
Mobil: 977 49 510, E-post:
hanny.ditlefsen@karlsoy.kommune.no

Ann Kristin Sørvik, ordfører i Averøy kommune
Mobil: 951 81 111, E-post:
Ann-kristin.sorvik@averoy.kommune.no

Hallvard Oppedal, ordfører i Gulen kommune
Mobil: 415 13 958, E-post:
hallvard.oppedal@gulen.kommune.no


Kontaktinformasjon til Nettverk fjord- og kystkommuner:
Pia Farstad von Hall, c/o KS Bedrift Havn, Haakon VIIs gate 9, Postboks 1378 Vika, 0114 OSLO,
Telefon: 97100904, web: www.kystnettverk.no


Pressemeldingen slik den ble sendt fra NFKK 20.03.2015

Viktig å følge opp vedtak om arealavgift mars 2015


Kontakt
Nettverk fjord- og kystkommuner (NFKK)
v/ Kjell Olav Gammelsæter
KS Bedrift
Haakon VIIs gate 9
Postboks 1378 Vika
0114 Oslo

E-post: kystnettverket@ks.no
Tlf.: 413 05 221

Du kan også nå oss på Facebook
Siste nytt

Sjømat Norge bør tenke seg om!

07.12.2017 15:31
Mandag denne uken skriver Geir Ove Ytsmark, administrerende direktør i Sjømat Norge, at det er «Tid for tenkepause om havbruksavgifter». Vi tror heller det er Sjømat Norge som nå bør tenke seg om. I s...
Les mer

Utbetaling fra havbruksfondet i 2017

05.12.2017 15:42
Vi får jevnlig spørsmål om det er penger i havbruksfondet og om når de blir utbetalt. Det har drøyd før vi har fått tydelig svar, men nå opplyser Nærings- og fiskeridepartementet at pengen i havbruksf...
Les mer

Lakseavgift er en gavepakke til oppdrettsnæringen!

01.12.2017 09:54
I følge administrerende direktør i sjømat Norge, Geir Ove Ystmark, skal ønsket om en egen lakseavgift være et uttrykk for at kystkommunene bare «tenker på hva som kommer inn i kommunekassa». Det sier ...
Les mer

- Trist at Geir Ove Ystmark har gått tom for saklige argumenter

30.11.2017 17:05
Sier NFKKs styreleder Ole L. Haugen om Ystmarks påstand om at «Kystkommunene tenker ikke mye på sikring av arbeidsplasser» og «Tenker bare på pengene».
Les mer

Presentasjoner fra Høstsamlingen

09.11.2017 08:18
Her kan du se alle innleggene fra Høstsamlingen på Gardermoen
Les mer