Presentasjoner fra Høstsamlingen 2017

Se alle presentasjonene fra Høstsamlingen i NFKK 2017.

Her legger vi ut alle mottatte presentasjoner fra Høstsamlingen 2017.

Vårt krav og vår hovedsak: Hva er problemet?
Ole L. Haugen, styreleder NFKK

Produksjonsavgift - en aktuell modell for vederlag til oppdrettskommuner
Ragnar Nystøl, Kontali analyse

Veikart for sunn vekst i norsk havbruk
Petter Arnesen, Norsk Industri

Kommunen - nøkkelen til bærekraftig vekst i havbruket?
Jarle Skeidsvoll, Ordfører Osterøy kommune

Brann og redning i endring
Øistein Gjølberg Karlsen, Fagsjef Brann og redning KS Bedrift

Otto Gregussen, Generalsekretær i Norges Fiskarlag

Sjøkart mot 2050
Karl A. Almås SINTEF Ocean AS

Marin forvaltning - erfaring med lokale og regionale kystsoneplaner
Marianne Bø, seksjonssjef arealseksjonen i kyst- og havbruksavdelingen, Fiskeridirektoratet

Havbruksnæringa - ei viktig distriktsnæring
Fiskeriminister, Per Sandberg

Veikart for sunn vekst i norsk havbruk
Geir Ove Ystmark, Adm. dir. Sjømat Norge

Turistfiske - omfang, muligheter, utfordringer og reguleringer
Dagny M. Øren, bransjeansvarlig NHO Reiseliv

Ren natur - en forutsetning for gode reiselivsopplevelser?
Direktør Audun Pettersen, Innovasjon Norge

Marin forsøpling - hva gjøres og hva må det gjøres mer av?
Julie Døvle Johansen, havmiljørådgiver i WWF

Kontakt
Nettverk fjord- og kystkommuner (NFKK)
v/ Kjell Olav Gammelsæter
KS Bedrift
Haakon VIIs gate 9
Postboks 1378 Vika
0114 Oslo

E-post: kystnettverket@ks.no
Tlf.: 413 05 221

Du kan også nå oss på Facebook
Siste nytt

Sjømat Norge bør tenke seg om!

07.12.2017 15:31
Mandag denne uken skriver Geir Ove Ytsmark, administrerende direktør i Sjømat Norge, at det er «Tid for tenkepause om havbruksavgifter». Vi tror heller det er Sjømat Norge som nå bør tenke seg om. I s...
Les mer

Utbetaling fra havbruksfondet i 2017

05.12.2017 15:42
Vi får jevnlig spørsmål om det er penger i havbruksfondet og om når de blir utbetalt. Det har drøyd før vi har fått tydelig svar, men nå opplyser Nærings- og fiskeridepartementet at pengen i havbruksf...
Les mer

Lakseavgift er en gavepakke til oppdrettsnæringen!

01.12.2017 09:54
I følge administrerende direktør i sjømat Norge, Geir Ove Ystmark, skal ønsket om en egen lakseavgift være et uttrykk for at kystkommunene bare «tenker på hva som kommer inn i kommunekassa». Det sier ...
Les mer

- Trist at Geir Ove Ystmark har gått tom for saklige argumenter

30.11.2017 17:05
Sier NFKKs styreleder Ole L. Haugen om Ystmarks påstand om at «Kystkommunene tenker ikke mye på sikring av arbeidsplasser» og «Tenker bare på pengene».
Les mer

Presentasjoner fra Høstsamlingen

09.11.2017 08:18
Her kan du se alle innleggene fra Høstsamlingen på Gardermoen
Les mer