Presentasjoner fra Høstsamlingen 2017

Se alle presentasjonene fra Høstsamlingen i NFKK 2017.

Her legger vi ut alle mottatte presentasjoner fra Høstsamlingen 2017.

Vårt krav og vår hovedsak: Hva er problemet?
Ole L. Haugen, styreleder NFKK

Produksjonsavgift - en aktuell modell for vederlag til oppdrettskommuner
Ragnar Nystøl, Kontali analyse

Veikart for sunn vekst i norsk havbruk
Petter Arnesen, Norsk Industri

Kommunen - nøkkelen til bærekraftig vekst i havbruket?
Jarle Skeidsvoll, Ordfører Osterøy kommune

Brann og redning i endring
Øistein Gjølberg Karlsen, Fagsjef Brann og redning KS Bedrift

Otto Gregussen, Generalsekretær i Norges Fiskarlag

Sjøkart mot 2050
Karl A. Almås SINTEF Ocean AS

Marin forvaltning - erfaring med lokale og regionale kystsoneplaner
Marianne Bø, seksjonssjef arealseksjonen i kyst- og havbruksavdelingen, Fiskeridirektoratet

Havbruksnæringa - ei viktig distriktsnæring
Fiskeriminister, Per Sandberg

Veikart for sunn vekst i norsk havbruk
Geir Ove Ystmark, Adm. dir. Sjømat Norge

Turistfiske - omfang, muligheter, utfordringer og reguleringer
Dagny M. Øren, bransjeansvarlig NHO Reiseliv

Ren natur - en forutsetning for gode reiselivsopplevelser?
Direktør Audun Pettersen, Innovasjon Norge

Marin forsøpling - hva gjøres og hva må det gjøres mer av?
Julie Døvle Johansen, havmiljørådgiver i WWF

Kontakt
Nettverk fjord- og kystkommuner (NFKK)
v/ Kjell Olav Gammelsæter
KS Bedrift
Haakon VIIs gate 9
Postboks 1378 Vika
0114 Oslo

E-post: kystnettverket@ks.no
Tlf.: 413 05 221

Du kan også nå oss på Facebook
Siste nytt

Velkommen til årsmøte for NFKK 5. og 6. april 2018

19.02.2018 15:32
Meld deg på årsmøtet i Nettverk fjord og kystkommuner 5.-6. april på Thon Hotel Opera i Oslo. I år kommer bla. Hans Geelmuyden fra Geelmuyden Kiese i tillegg til flere stortingspolitikere.
Les mer

47 oppdrettsselskap har søkt om vekst

05.02.2018 16:24
Det er søkt om i alt 7 897 tonn økning i biomasse til en verdi av 947 millioner.
Les mer

Sjømat Norge bør tenke seg om!

07.12.2017 15:31
Mandag denne uken skriver Geir Ove Ytsmark, administrerende direktør i Sjømat Norge, at det er «Tid for tenkepause om havbruksavgifter». Vi tror heller det er Sjømat Norge som nå bør tenke seg om. I s...
Les mer

Utbetaling fra havbruksfondet i 2017

05.12.2017 15:42
Vi får jevnlig spørsmål om det er penger i havbruksfondet og om når de blir utbetalt. Det har drøyd før vi har fått tydelig svar, men nå opplyser Nærings- og fiskeridepartementet at pengen i havbruksf...
Les mer

Lakseavgift er en gavepakke til oppdrettsnæringen!

01.12.2017 09:54
I følge administrerende direktør i sjømat Norge, Geir Ove Ystmark, skal ønsket om en egen lakseavgift være et uttrykk for at kystkommunene bare «tenker på hva som kommer inn i kommunekassa». Det sier ...
Les mer