Potensialet i sjø- og havbruksnæringa er stort

Fiskeriminister Per Sandberg og stortingerepresentant Trond Giske hold åpningsdebatten under årsmøtet i NFKK 19. april. Debatten bar preg av at det er stortingsvalg til høsten, men begge var klart enige om at potensialet i sjø- og havbruksnæringa er stort.


Havbruksnæringen er utvilsom en viktig aktør til å skape arbeidsplasser i langs kysten i Norge. Både arbeidsplasser knyttet direkte til produksjon, men også betydelig ansatte i leverandørindustrien, båt/utstyr og logistikk.

Norge står i front i utviklingen av denne næringen og verdiskapningen vil bli enorm, sa Per Sandberg.

- Jeg tror vi bare har sett begynnelsen. Norge kan mangedoble sin produksjon. I dag er det bare 2 % av verdens matproduksjon som foregår i havet og vi har store, strategiske fordeler i Norge, sa fiskeriminister Per Sandberg.

Eksporttallene for norsk sjømat i fjor ble på hele 91,6 milliarder. Eksportinntekten på laks og ørret økte med 29 prosent i 2016, og i løpet av de siste åtte årene, er den faktisk tredoblet

Havbruksfondet

Regjeringen opprettet i 2016 et havbruksfond og det er Fiskeridirektoratet som administrerer ordningen.

- Det begynner å dryppe fra Havbruksfondet og jeg er sikker på at om noen år vil fondet gi store verdier tilbake til kommunene, sa Sandberg, som ikke avviste helt at en måtte se på andre inntekter til fondet dersom inntektene svikter.

80 prosent av inntektene vil tilfalle kommuner og fylkeskommuner med oppdrettsvirksomhet, og vil bli fordelt etter fordelingsnøkler fastsatt i havbruksfondet.

- Det er viktig at ikke noen kommuner bare får ulempene, mens andre får gevinstene. Havbruksfondet har ikke gitt de store ringvirkningene som ble sagt ved etableringen, kommenterte Trond Giske.

Giske var derfor tydelig på at landsmøtet i Ap hadde til vurdering formuleringer til sitt partiprogram som skulle sikre inntekter til kommunene fra næringen.

Innovasjon og utvikling

Havbruksnæringas innovasjonsevne er helt avgjørende for vekst og økt produksjon.

-Norges posisjon som verdensledende med kompetanse og verdiskaping fra havet skal bygge denne næringa videre, men det krever at man tar i bruk ny teknologi. Vi skal satse både på FoU og utdanning og i dag er søkermengden på havbruksrelaterte utdanninger stor, avsluttet Sandberg.
Kontakt
Nettverk fjord- og kystkommuner (NFKK)
v/ Kjell Olav Gammelsæter
KS Bedrift
Haakon VIIs gate 9
Postboks 1378 Vika
0114 Oslo

E-post: kystnettverket@ks.no
Tlf.: 413 05 221

Du kan også nå oss på Facebook
Siste nytt

Sjømat Norge bør tenke seg om!

07.12.2017 15:31
Mandag denne uken skriver Geir Ove Ytsmark, administrerende direktør i Sjømat Norge, at det er «Tid for tenkepause om havbruksavgifter». Vi tror heller det er Sjømat Norge som nå bør tenke seg om. I s...
Les mer

Utbetaling fra havbruksfondet i 2017

05.12.2017 15:42
Vi får jevnlig spørsmål om det er penger i havbruksfondet og om når de blir utbetalt. Det har drøyd før vi har fått tydelig svar, men nå opplyser Nærings- og fiskeridepartementet at pengen i havbruksf...
Les mer

Lakseavgift er en gavepakke til oppdrettsnæringen!

01.12.2017 09:54
I følge administrerende direktør i sjømat Norge, Geir Ove Ystmark, skal ønsket om en egen lakseavgift være et uttrykk for at kystkommunene bare «tenker på hva som kommer inn i kommunekassa». Det sier ...
Les mer

- Trist at Geir Ove Ystmark har gått tom for saklige argumenter

30.11.2017 17:05
Sier NFKKs styreleder Ole L. Haugen om Ystmarks påstand om at «Kystkommunene tenker ikke mye på sikring av arbeidsplasser» og «Tenker bare på pengene».
Les mer

Presentasjoner fra Høstsamlingen

09.11.2017 08:18
Her kan du se alle innleggene fra Høstsamlingen på Gardermoen
Les mer