Økte inntekter til kystkommunene og større jobbsikkerhet med regjeringens nye laksetiltak

Fiskeriminister Per Sandberg endrer dagens begrensninger på hvor mye laks oppdretterne kan ha i merdene, for å øke produksjonen og få ned den høye lakseprisen.

Ole L. Haugen, leder av NFKK, er godt fornøyd med regjeringens vedtak om endring av dagens begrensninger på hvor mye laks oppdretterne kan ha i merdene.

Slipper fri lakseoppdretterne

- Dette er en god nyhet, sier Ole L. Haugen, leder i Nettverk fjord- og kystkommuner.

I tillegg til at den vil sikre arbeidsplasser vil den også bidra til gode inntekter til kystkommunene gjennom Havbruksfondet, utdyper Haugen.

Laksen er Norges viktigste merkevare

Lakseprisen har det siste halvåret økt med 50 prosent fra 40 til 60 kroner kiloet og er så høy at flere i oppdrettsnæringen de siste månedene har advart mot at norske oppdrettere kan prise laksen ut av viktige markeder. Flere kjøpere av norsk laks har gått konkurs.

- Laksen er Norges viktigste merkevare. Mangel på laks kan føre til at vi priser oss ut av markedet. Derfor iverksetter vi tiltak som kan øke produksjonen nå, sa fiskeriminister Per Sandberg til DN.

Les mer om saken på DN.no

Les regjeringens pressemelding herKontakt
Nettverk fjord- og kystkommuner (NFKK)
v/ Kjell Olav Gammelsæter
KS Bedrift
Haakon VIIs gate 9
Postboks 1378 Vika
0114 Oslo

E-post: kystnettverket@ks.no
Tlf.: 413 05 221

Du kan også nå oss på Facebook
Siste nytt

Sjømat Norge bør tenke seg om!

07.12.2017 15:31
Mandag denne uken skriver Geir Ove Ytsmark, administrerende direktør i Sjømat Norge, at det er «Tid for tenkepause om havbruksavgifter». Vi tror heller det er Sjømat Norge som nå bør tenke seg om. I s...
Les mer

Utbetaling fra havbruksfondet i 2017

05.12.2017 15:42
Vi får jevnlig spørsmål om det er penger i havbruksfondet og om når de blir utbetalt. Det har drøyd før vi har fått tydelig svar, men nå opplyser Nærings- og fiskeridepartementet at pengen i havbruksf...
Les mer

Lakseavgift er en gavepakke til oppdrettsnæringen!

01.12.2017 09:54
I følge administrerende direktør i sjømat Norge, Geir Ove Ystmark, skal ønsket om en egen lakseavgift være et uttrykk for at kystkommunene bare «tenker på hva som kommer inn i kommunekassa». Det sier ...
Les mer

- Trist at Geir Ove Ystmark har gått tom for saklige argumenter

30.11.2017 17:05
Sier NFKKs styreleder Ole L. Haugen om Ystmarks påstand om at «Kystkommunene tenker ikke mye på sikring av arbeidsplasser» og «Tenker bare på pengene».
Les mer

Presentasjoner fra Høstsamlingen

09.11.2017 08:18
Her kan du se alle innleggene fra Høstsamlingen på Gardermoen
Les mer