Norge skal bli best på hav

-En arbeidsplass i havbruk gir syv nye. Det sa fiskeriminister Per Sandberg på NFKKs høstsamling den 27. oktober. Ifølge ministeren vil vi om 35 år trolig eksportere mer enn seks ganger så mye sjømat som i dag.

Fiskeriminister Per Sandberg til stede under NFKKs høstkonferanse på Gardermoen 27. oktober 2016.

-Norges sterkeste fortrinn er samspillet mellom næringen, forskningsmiljøene og myndighetene. Og dere er helt avgjørende for dette, sa Sandberg til medlemmene av Nettverk for fjord- og kystkommuner (NFKK) - som hadde samlet seg til høstsamling på Gardermoen.

-Dette kan bli en eksportartikkel, la han til og påpekte at både kommunene og fylkeskommunene hadde en viktig rolle å spille.

Sandberg viste også til havbruksfondet, som er opprettet fordi kommunesektoren har ønsket å få mer i inntekter når de legger til rette for sjøareal.

Regjeringen har fulgt opp forslaget fra NFKK og Sjømat Norge for hvordan fordelingen av midlene i fondet skal skje, sa ministeren. Han la til at den første tildelingen av midler fra havbruksfondet til kommunene vil komme i 2017.

Les mer om hva ministeren sa om dette her

Skaper lys i mørket

Sandberg påpekte at mange norske lokalsamfunn er i rivende utvikling. -Ringvirkningene av havbruk er ikke ubetydelige, sa han. Som eksempel nevnte han at Skjervøy hadde gått «fra mørke til vekst».

Ministeren viste også til FNs mål om at verden skal øke produksjon av mat med 60 prosent. Når alt dette skal komme fra havet, har Norge sterke kort på hånden.

-Om vi ikke alt er best på hav, skal vi bli best på hav. Og Norge som sjømatnasjon har en helt utrolig sterk posisjon. Sandberg understreket at veksten ikke bare skyltes gunstige valutakurser, men også den jobben som har vært gjort gjennom 40 år.

Likevel trenger vi volumvekst for å utvikle næringen, la han til. For de siste 3-4 årene har det nesten ikke vært noen endring i produsert volum.

-Hele reka blir brukt

Dette handler også om å teste ut nye idéer. Sandberg viste spesielt til små og mellomstore bedrifter som sammen med kommunene og fylkeskommunene bygger testsentre for kommersielle idéer.

Som eksempler nevnte han at «avfall» kan få stor verdi. Rekeskall kan nå prosesseres og bli til blodtrykksmedisin. Og enkelte steder i Asia kan tarmen til sjøpølser selges for opp til 15,000 kroner per kilo, ettersom det anses som potensfremmende.

Med tanke på slik innovasjon, mente han at ekspertenes anslag om en seksdobling av eksporten i løpet av 35 år faktisk er konservativt.

Sandberg kunne fortelle at den såkalte bioøkonomistrategien er forsinket, fordi «det har dukket opp nye ting hele tiden». Når denne strategien er ferdig, vil den legge grunnlag for en egen havstrategi.

Havstrategien - som skal samle regjeringens satsinger i én strategi - skal etter planen legges frem våren 2017. Målet er å overføre kompetanse og teknologi på tvers av havnæringer som fiskeri, sjøfart og offshore.

Miljø skal bestemme vekstrate

-Men det blir ikke vekst i næringen i årene som kommer, om ikke veksten anses som miljømessig bærekraftig, understreket Sandberg.

I det såkalte vekstregimet har regjeringen forslått å dele inn kysten i tolv produksjonsområder. I første omgang skal mengden lakselus være indikator på miljøtilstanden i et slikt produksjonsområde.

Med her gjenstår det en del arbeid, sa fiskeriministeren. Han påpekte at det foreløpig ikke finnes noen modell som sier hvordan lus i mæra blir lus hos villfisken.

Områdene skal deles inn i grønt, gult og rødt - med grønt som beste miljøtilstand. -Jeg vil ikke iverksette et system som viser rødt over hele kysten. Men hvis vi lykkes med å få i stand vekstregimet fra 2017, tror jeg vi får i gang en vekst på 6 prosent hvert annet år, sa fiskeriministeren.

Mer fisk på land

Landbasert oppdrett har et stort potensiale, fremholdt Sandberg. Det vil trolig komplementere havbruk, særlig med tanke på smolt. Og kompetanse om slikt oppdrett er allerede noe vi eksporterer. Dette skaper muligheter for kommunene.

Sandberg påpekte også at man i stadig større grad gjør deler av foredlingsjobben i Norge, en prosess han kalte «home sourcing».

-Dere vil ha en avgjørende rolle for utviklingen av næringa. Det blir opp til dere å legge til rette for dette, sa Sandberg til NFKKs medlemmer. -For det blir konkurranse fra utlandet.

Her finner du talen som fiskeriminister Per Sandberg holdt på NFKKs høstsamling:
Kommunenes rolle i framtidig vekst i havbruksnæringa
Kontakt
Nettverk fjord- og kystkommuner (NFKK)
v/ Kjell Olav Gammelsæter
KS Bedrift
Haakon VIIs gate 9
Postboks 1378 Vika
0114 Oslo

E-post: kystnettverket@ks.no
Tlf.: 413 05 221

Du kan også nå oss på Facebook
Siste nytt

Sjømat Norge bør tenke seg om!

07.12.2017 15:31
Mandag denne uken skriver Geir Ove Ytsmark, administrerende direktør i Sjømat Norge, at det er «Tid for tenkepause om havbruksavgifter». Vi tror heller det er Sjømat Norge som nå bør tenke seg om. I s...
Les mer

Utbetaling fra havbruksfondet i 2017

05.12.2017 15:42
Vi får jevnlig spørsmål om det er penger i havbruksfondet og om når de blir utbetalt. Det har drøyd før vi har fått tydelig svar, men nå opplyser Nærings- og fiskeridepartementet at pengen i havbruksf...
Les mer

Lakseavgift er en gavepakke til oppdrettsnæringen!

01.12.2017 09:54
I følge administrerende direktør i sjømat Norge, Geir Ove Ystmark, skal ønsket om en egen lakseavgift være et uttrykk for at kystkommunene bare «tenker på hva som kommer inn i kommunekassa». Det sier ...
Les mer

- Trist at Geir Ove Ystmark har gått tom for saklige argumenter

30.11.2017 17:05
Sier NFKKs styreleder Ole L. Haugen om Ystmarks påstand om at «Kystkommunene tenker ikke mye på sikring av arbeidsplasser» og «Tenker bare på pengene».
Les mer

Presentasjoner fra Høstsamlingen

09.11.2017 08:18
Her kan du se alle innleggene fra Høstsamlingen på Gardermoen
Les mer