NFKK vokser. Bli med på laget!

Det er en uttalt politikk at produksjonen i oppdrettsnæringen skal vokse fem ganger innen 2050. Dersom dette skal la seg gjøre må en ha med kommunene på laget. Kommunene må igjen ha med innbyggerne på laget.

Det er her NFKK kommer inn. NFKK har i flere år kjempet for at kommunene skal ha noen igjen for å legge til rette for oppdrettsnæringen. Et resultat av dette arbeidet var opprettelsen av havbruksfondet i 2015. Tanken var at kommunene skulle få inntekter fra erverv av nye konsesjoner eller utvidede produksjonsrettigheter i eksisterende konsesjoner. Våren 2016 ble fordelingsnøkkelen av inntektene vedtatt, der kommunene skal tildeles 70 prosent av inntektene og fylkeskommunene skal ha 10 prosent av inntektene.

Det vi opplever nå er at det kommer lite penger inn på havbruksfondet til fordeling til kommunene. Dette på grunn av sykdom og luseproblemer. Samtidig tjenes det godt med penger i næringen på grunn av høye priser.

På denne bakgrunn jobber NFKK videre med å få til stabile inntekter til fondet. Både vederlag for bruk av areal eller en type eksportavgift kan være aktuelt.

NFKK jobber også med andre saker som er viktig for fjord- og kystkommuner, slik som NTP og marint avfall.

Blir din kommune med på laget? Støtt NFKKs arbeid og meld dere inn her.

Bli gjerne med på årssamlingen til NFKK 19.-20. april

Se årsmeldingen til NFKK her

Se andre som har meldt seg inn i det siste.
Kontakt
Nettverk fjord- og kystkommuner (NFKK)
v/ Kjell Olav Gammelsæter
KS Bedrift
Haakon VIIs gate 9
Postboks 1378 Vika
0114 Oslo

E-post: kystnettverket@ks.no
Tlf.: 413 05 221

Du kan også nå oss på Facebook
Siste nytt

Sjømat Norge bør tenke seg om!

07.12.2017 15:31
Mandag denne uken skriver Geir Ove Ytsmark, administrerende direktør i Sjømat Norge, at det er «Tid for tenkepause om havbruksavgifter». Vi tror heller det er Sjømat Norge som nå bør tenke seg om. I s...
Les mer

Utbetaling fra havbruksfondet i 2017

05.12.2017 15:42
Vi får jevnlig spørsmål om det er penger i havbruksfondet og om når de blir utbetalt. Det har drøyd før vi har fått tydelig svar, men nå opplyser Nærings- og fiskeridepartementet at pengen i havbruksf...
Les mer

Lakseavgift er en gavepakke til oppdrettsnæringen!

01.12.2017 09:54
I følge administrerende direktør i sjømat Norge, Geir Ove Ystmark, skal ønsket om en egen lakseavgift være et uttrykk for at kystkommunene bare «tenker på hva som kommer inn i kommunekassa». Det sier ...
Les mer

- Trist at Geir Ove Ystmark har gått tom for saklige argumenter

30.11.2017 17:05
Sier NFKKs styreleder Ole L. Haugen om Ystmarks påstand om at «Kystkommunene tenker ikke mye på sikring av arbeidsplasser» og «Tenker bare på pengene».
Les mer

Presentasjoner fra Høstsamlingen

09.11.2017 08:18
Her kan du se alle innleggene fra Høstsamlingen på Gardermoen
Les mer