NFKK på Stortinget

NFKK ved Steinar Aspli, ordfører i Nærøy kommune og daglig leder Kjell Olav Gammelsæter talte til Stortingets næringskomité angående produksjonsavgift på laks og ørret.

I forbindelse med behandlingen av statsbudsjettet 2018 kommenterte NFKK regjeringens behandling av stortingets vedtak om innføring av produksjonsavgift for laks og ørret.

Vedtak i Stortinget

NFKK viser til Stortingets Innst. 348 S (2016-2 017) og vedtak nr. 854 (2016-2017):

«Stortinget ber regjeringen sette i gang et arbeid med å utrede en avgift pr. kilo eksportert ubearbeidet fisk og komme tilbake til Stortinget i statsbudsjettet for 2018, slik at vederlaget kan tre i kraft senest 1. juli 2018.»

Det har vært en diskusjon om hva slags vedtak dette er. Men hovedpoenget, slik NFKK ser det, er at det er et klart flertall på Stortinget som står bak et vedtak som er svært tydelig på at det skal innføres en avgift som en kompensasjon og grunnrente til kommunene for avståelse av sjøareal. Derfor oppfatter NFKK regjeringen sin avvisning av vedtaket som et forsøk på å trosse Stortingets vilje. Når regjeringen heller ikke kommer med forslag til å justere modellen slik at Stortingets intensjon blir oppfylt, så blir dette ekstra tydelig.

Les resten av høringsnotatet her

Eller se innlegget til Steinar her (1.38.56 ut i sendinga hører du Steinar)


Kontakt
Nettverk fjord- og kystkommuner (NFKK)
v/ Kjell Olav Gammelsæter
KS Bedrift
Haakon VIIs gate 9
Postboks 1378 Vika
0114 Oslo

E-post: kystnettverket@ks.no
Tlf.: 413 05 221

Du kan også nå oss på Facebook
Siste nytt

Sjømat Norge bør tenke seg om!

07.12.2017 15:31
Mandag denne uken skriver Geir Ove Ytsmark, administrerende direktør i Sjømat Norge, at det er «Tid for tenkepause om havbruksavgifter». Vi tror heller det er Sjømat Norge som nå bør tenke seg om. I s...
Les mer

Utbetaling fra havbruksfondet i 2017

05.12.2017 15:42
Vi får jevnlig spørsmål om det er penger i havbruksfondet og om når de blir utbetalt. Det har drøyd før vi har fått tydelig svar, men nå opplyser Nærings- og fiskeridepartementet at pengen i havbruksf...
Les mer

Lakseavgift er en gavepakke til oppdrettsnæringen!

01.12.2017 09:54
I følge administrerende direktør i sjømat Norge, Geir Ove Ystmark, skal ønsket om en egen lakseavgift være et uttrykk for at kystkommunene bare «tenker på hva som kommer inn i kommunekassa». Det sier ...
Les mer

- Trist at Geir Ove Ystmark har gått tom for saklige argumenter

30.11.2017 17:05
Sier NFKKs styreleder Ole L. Haugen om Ystmarks påstand om at «Kystkommunene tenker ikke mye på sikring av arbeidsplasser» og «Tenker bare på pengene».
Les mer

Presentasjoner fra Høstsamlingen

09.11.2017 08:18
Her kan du se alle innleggene fra Høstsamlingen på Gardermoen
Les mer