NFKK positiv til forlenget frist for 5 prosent vekst

NFKK vil tilkjennegi at vi setter pris på regjeringens utviste fleksibilitet gjennom "Endringer i reglene for når det foreligger brudd på vilkår for fem prosent kapasitetsvekst". Vi tolker dette som et klart ønske om videre vekst i havbruksnæringa, men fortsatt slik at dette må skje på en bærekraftig og mest mulig rettferdig og rettssikker måte.

NFKK forutsetter at dette også innebærer at vederlag for slik kapasitetsvekst blir å fordele i henhold til intensjonene med og fordelingen som er fastsatt for havbruksfondet. Med frist for å betale slike vederlag innen 1. mars 2017, så må også dette innebære at alle oppdrettskommuner vil motta utbetalinger fra havbruksfondet innen utløpet av 1. halvår 2017.

NFKK viser for øvrig til sine uttalelser fra 31.10.2016 og høringsuttale 6.1.2016.

Les Regjeringens endringer i reglene for når det foreligger brudd på vilkår for fem prosent kapasitetsvekst

Styret, 25.11.2016


Kontakt
Nettverk fjord- og kystkommuner (NFKK)
v/ Kjell Olav Gammelsæter
KS Bedrift
Haakon VIIs gate 9
Postboks 1378 Vika
0114 Oslo

E-post: kystnettverket@ks.no
Tlf.: 413 05 221

Du kan også nå oss på Facebook
Siste nytt

Sjømat Norge bør tenke seg om!

07.12.2017 15:31
Mandag denne uken skriver Geir Ove Ytsmark, administrerende direktør i Sjømat Norge, at det er «Tid for tenkepause om havbruksavgifter». Vi tror heller det er Sjømat Norge som nå bør tenke seg om. I s...
Les mer

Utbetaling fra havbruksfondet i 2017

05.12.2017 15:42
Vi får jevnlig spørsmål om det er penger i havbruksfondet og om når de blir utbetalt. Det har drøyd før vi har fått tydelig svar, men nå opplyser Nærings- og fiskeridepartementet at pengen i havbruksf...
Les mer

Lakseavgift er en gavepakke til oppdrettsnæringen!

01.12.2017 09:54
I følge administrerende direktør i sjømat Norge, Geir Ove Ystmark, skal ønsket om en egen lakseavgift være et uttrykk for at kystkommunene bare «tenker på hva som kommer inn i kommunekassa». Det sier ...
Les mer

- Trist at Geir Ove Ystmark har gått tom for saklige argumenter

30.11.2017 17:05
Sier NFKKs styreleder Ole L. Haugen om Ystmarks påstand om at «Kystkommunene tenker ikke mye på sikring av arbeidsplasser» og «Tenker bare på pengene».
Les mer

Presentasjoner fra Høstsamlingen

09.11.2017 08:18
Her kan du se alle innleggene fra Høstsamlingen på Gardermoen
Les mer