Miljøfond mot marin forsøpling

Klima- og miljøminister Vidar Helgesen presenterte sammen med handelsorganisasjonen Virke forslaget om plastposeavgift mandag, og presiserte at avgiften ikke er i statlig regi og dermed ikke berører statsbudsjettet. Bransjeinitiativet øremerker 50 øre av hvert plastposekjøp til handelens miljøfond, melder NRK.

Vil generere 400 millioner kroner årlig
Handelsorganisasjonen opplyste om at fondet kan brukes til å fremme færre, men miljøvennlige plastposer. Videre kan det bidra til å støtte miljøorganisasjoner, foreninger og andre non-profittaktører, som jobber mot forsøpling og for opprydning, både landbasert og marint, skriver NHO. Basert på plastposeforbruket anslår handelsorganisasjonen videre at det vil komme inn rundt 400 millioner kroner til fondet årlig.

EUs plastposedirektiv
Tidligere har EU vedtatt et direktiv som pålegger medlemslandene, og Norge gjennom EØS-avtalen, å redusere plastposeforbruket. Vibeke Hammer Madsen, administrerende direktør i Virke, viser til at handelens miljøfond svarer til EUs direktiv samtidig som det opprettes et målrettet miljøvirkemiddel mot plastforsøpling; og at det dermed slås to fluer i en smekk.

Les hele saken på NRK.no
Kontakt
Nettverk fjord- og kystkommuner (NFKK)
v/ Kjell Olav Gammelsæter
KS Bedrift
Haakon VIIs gate 9
Postboks 1378 Vika
0114 Oslo

E-post: kystnettverket@ks.no
Tlf.: 413 05 221

Du kan også nå oss på Facebook
Siste nytt

Sjømat Norge bør tenke seg om!

07.12.2017 15:31
Mandag denne uken skriver Geir Ove Ytsmark, administrerende direktør i Sjømat Norge, at det er «Tid for tenkepause om havbruksavgifter». Vi tror heller det er Sjømat Norge som nå bør tenke seg om. I s...
Les mer

Utbetaling fra havbruksfondet i 2017

05.12.2017 15:42
Vi får jevnlig spørsmål om det er penger i havbruksfondet og om når de blir utbetalt. Det har drøyd før vi har fått tydelig svar, men nå opplyser Nærings- og fiskeridepartementet at pengen i havbruksf...
Les mer

Lakseavgift er en gavepakke til oppdrettsnæringen!

01.12.2017 09:54
I følge administrerende direktør i sjømat Norge, Geir Ove Ystmark, skal ønsket om en egen lakseavgift være et uttrykk for at kystkommunene bare «tenker på hva som kommer inn i kommunekassa». Det sier ...
Les mer

- Trist at Geir Ove Ystmark har gått tom for saklige argumenter

30.11.2017 17:05
Sier NFKKs styreleder Ole L. Haugen om Ystmarks påstand om at «Kystkommunene tenker ikke mye på sikring av arbeidsplasser» og «Tenker bare på pengene».
Les mer

Presentasjoner fra Høstsamlingen

09.11.2017 08:18
Her kan du se alle innleggene fra Høstsamlingen på Gardermoen
Les mer