Medlemsmøte NFKK 28. og 29. oktober


Det innkalles til medlemsmøte i Nettverk fjord- og kystkommuner (NFKK) 28. og 29. oktober 2015 i Oslo.

For noen av dere er dette et første møte med NFKK, ekstra velkommen til dere. Og gratulerer med gjenvalg som ordfører til de av dere som fortsetter.

Nettverk fjord- og kystkommuner har nå fungert i seks år og har på de årene markert og fått gjennomslag for viktige saker for kystkommunene: Kommunene får i dag en stor andel av konsesjonsinntektene fra nye grønne konsesjoner takket være NFKK. Tidligere tilfalt disse inntektene i all hovedsak staten.

I forbindelse med havbruksmeldingen ble det vedtatt en fondsløsning som vil gi fremtidige inntekter til kommunene. Stortinget har vedtatt at NFKK skal involveres i utformingen av fondsløsningen, og det er NFKK sitt mål at både nye og gamle havbrukskommuner skal tilgodesees økonomisk i den løsningen som velges.

Vi håper at flest mulig har anledning til å delta i det som for mange av dere er en hektisk tid med konstituering av nye kommunestyrer. For kystkommunene er det viktig med oppslutning for å styrke NFKK sitt arbeid.

Velkommen til en viktig møteplass for fjord- og kyst kommuner!

Hilsen Ole L. Haugen, Ordfører Hitra kommune og leder av NFKK.

Program til medlemsmøte 2015

Påmelding til medlemsmøte gjøres ved å trykke herKontakt
Nettverk fjord- og kystkommuner (NFKK)
v/ Kjell Olav Gammelsæter
KS Bedrift
Haakon VIIs gate 9
Postboks 1378 Vika
0114 Oslo

E-post: kystnettverket@ks.no
Tlf.: 413 05 221

Du kan også nå oss på Facebook
Siste nytt

Velkommen til årsmøte for NFKK 5. og 6. april 2018

19.02.2018 15:32
Meld deg på årsmøtet i Nettverk fjord og kystkommuner 5.-6. april på Thon Hotel Opera i Oslo. I år kommer bla. Hans Geelmuyden fra Geelmuyden Kiese i tillegg til flere stortingspolitikere.
Les mer

47 oppdrettsselskap har søkt om vekst

05.02.2018 16:24
Det er søkt om i alt 7 897 tonn økning i biomasse til en verdi av 947 millioner.
Les mer

Sjømat Norge bør tenke seg om!

07.12.2017 15:31
Mandag denne uken skriver Geir Ove Ytsmark, administrerende direktør i Sjømat Norge, at det er «Tid for tenkepause om havbruksavgifter». Vi tror heller det er Sjømat Norge som nå bør tenke seg om. I s...
Les mer

Utbetaling fra havbruksfondet i 2017

05.12.2017 15:42
Vi får jevnlig spørsmål om det er penger i havbruksfondet og om når de blir utbetalt. Det har drøyd før vi har fått tydelig svar, men nå opplyser Nærings- og fiskeridepartementet at pengen i havbruksf...
Les mer

Lakseavgift er en gavepakke til oppdrettsnæringen!

01.12.2017 09:54
I følge administrerende direktør i sjømat Norge, Geir Ove Ystmark, skal ønsket om en egen lakseavgift være et uttrykk for at kystkommunene bare «tenker på hva som kommer inn i kommunekassa». Det sier ...
Les mer