Medlemsmøte NFKK 28. og 29. oktober


Det innkalles til medlemsmøte i Nettverk fjord- og kystkommuner (NFKK) 28. og 29. oktober 2015 i Oslo.

For noen av dere er dette et første møte med NFKK, ekstra velkommen til dere. Og gratulerer med gjenvalg som ordfører til de av dere som fortsetter.

Nettverk fjord- og kystkommuner har nå fungert i seks år og har på de årene markert og fått gjennomslag for viktige saker for kystkommunene: Kommunene får i dag en stor andel av konsesjonsinntektene fra nye grønne konsesjoner takket være NFKK. Tidligere tilfalt disse inntektene i all hovedsak staten.

I forbindelse med havbruksmeldingen ble det vedtatt en fondsløsning som vil gi fremtidige inntekter til kommunene. Stortinget har vedtatt at NFKK skal involveres i utformingen av fondsløsningen, og det er NFKK sitt mål at både nye og gamle havbrukskommuner skal tilgodesees økonomisk i den løsningen som velges.

Vi håper at flest mulig har anledning til å delta i det som for mange av dere er en hektisk tid med konstituering av nye kommunestyrer. For kystkommunene er det viktig med oppslutning for å styrke NFKK sitt arbeid.

Velkommen til en viktig møteplass for fjord- og kyst kommuner!

Hilsen Ole L. Haugen, Ordfører Hitra kommune og leder av NFKK.

Program til medlemsmøte 2015

Påmelding til medlemsmøte gjøres ved å trykke herKontakt
Nettverk fjord- og kystkommuner (NFKK)
v/ Kjell Olav Gammelsæter
KS Bedrift
Haakon VIIs gate 9
Postboks 1378 Vika
0114 Oslo

E-post: kystnettverket@ks.no
Tlf.: 413 05 221

Du kan også nå oss på Facebook
Siste nytt

Sjømat Norge bør tenke seg om!

07.12.2017 15:31
Mandag denne uken skriver Geir Ove Ytsmark, administrerende direktør i Sjømat Norge, at det er «Tid for tenkepause om havbruksavgifter». Vi tror heller det er Sjømat Norge som nå bør tenke seg om. I s...
Les mer

Utbetaling fra havbruksfondet i 2017

05.12.2017 15:42
Vi får jevnlig spørsmål om det er penger i havbruksfondet og om når de blir utbetalt. Det har drøyd før vi har fått tydelig svar, men nå opplyser Nærings- og fiskeridepartementet at pengen i havbruksf...
Les mer

Lakseavgift er en gavepakke til oppdrettsnæringen!

01.12.2017 09:54
I følge administrerende direktør i sjømat Norge, Geir Ove Ystmark, skal ønsket om en egen lakseavgift være et uttrykk for at kystkommunene bare «tenker på hva som kommer inn i kommunekassa». Det sier ...
Les mer

- Trist at Geir Ove Ystmark har gått tom for saklige argumenter

30.11.2017 17:05
Sier NFKKs styreleder Ole L. Haugen om Ystmarks påstand om at «Kystkommunene tenker ikke mye på sikring av arbeidsplasser» og «Tenker bare på pengene».
Les mer

Presentasjoner fra Høstsamlingen

09.11.2017 08:18
Her kan du se alle innleggene fra Høstsamlingen på Gardermoen
Les mer