Kommunene får 60 mill. kr fra havbruksfondet i 2017

Det er i overkant av 60 mill. kr på Havbruksfondet i dag og det tas sikte på å utbetale pengene i løpet av høsten.

Statsråden har tidligere sagt at det er i overkant av 60 mill. kroner i Havbruksfondet. Grunnen til at midlene ikke er satt av i 2018-budsjettet er at kommunene forhåpentligvis skal motta midlene denne høsten. 25 millioner kr. stammer fra VTB-ordningen, mens 35 millioner har sitt opphav i tilbudet om 5 % kapasitetsøkning.

Les også: Statsbudsjettet: Innføring av produksjonsavgift på laks og ørret handler om vilje

Det stammer også en del midler fra de grønne tillatelsene tildelt i 2013 som ikke er utbetalt ennå. Disse midlene vil tilfalle enkeltkommuner og skal ikke fordeles gjennom havbruksfondet. At midlene ikke er utbetalt henger sammen med at noen tillatelser ikke ennå er lokalisert.

Møt Per Sandberg denne høsten
Ønsker du mer informasjon om havbruksfondet og inntekter til kommunene fra havbruksnæringen, samt muligheten til å treffe fiskeriministeren denne høsten, bør du melde deg på vår Høstsamling 7. og 8. november.

Kontakt Kjell Olav Gammelsæter ved spørsmål om havbruksfondet og Høstsamlingen på e-post eller tlf. 413 05 221.


Kontakt
Nettverk fjord- og kystkommuner (NFKK)
v/ Kjell Olav Gammelsæter
KS Bedrift
Haakon VIIs gate 9
Postboks 1378 Vika
0114 Oslo

E-post: kystnettverket@ks.no
Tlf.: 413 05 221

Du kan også nå oss på Facebook
Siste nytt

Sjømat Norge bør tenke seg om!

07.12.2017 15:31
Mandag denne uken skriver Geir Ove Ytsmark, administrerende direktør i Sjømat Norge, at det er «Tid for tenkepause om havbruksavgifter». Vi tror heller det er Sjømat Norge som nå bør tenke seg om. I s...
Les mer

Utbetaling fra havbruksfondet i 2017

05.12.2017 15:42
Vi får jevnlig spørsmål om det er penger i havbruksfondet og om når de blir utbetalt. Det har drøyd før vi har fått tydelig svar, men nå opplyser Nærings- og fiskeridepartementet at pengen i havbruksf...
Les mer

Lakseavgift er en gavepakke til oppdrettsnæringen!

01.12.2017 09:54
I følge administrerende direktør i sjømat Norge, Geir Ove Ystmark, skal ønsket om en egen lakseavgift være et uttrykk for at kystkommunene bare «tenker på hva som kommer inn i kommunekassa». Det sier ...
Les mer

- Trist at Geir Ove Ystmark har gått tom for saklige argumenter

30.11.2017 17:05
Sier NFKKs styreleder Ole L. Haugen om Ystmarks påstand om at «Kystkommunene tenker ikke mye på sikring av arbeidsplasser» og «Tenker bare på pengene».
Les mer

Presentasjoner fra Høstsamlingen

09.11.2017 08:18
Her kan du se alle innleggene fra Høstsamlingen på Gardermoen
Les mer