Grunnløse påstander fra Norske Sjømatbedrifters Landsforening om arealavgift

NSL mener arealavgiften åpner opp for en svært uheldig dobbeltbeskatning. Det faller på sin egen urimelighet, mener Ole L. Haugen, Styreleder i NFKK.
Styreleder i NFKK, Ole L. Haugen reagerer meget sterkt på forrige ukes pressemelding fra NSL om arealavgift.
- Jeg reagerer meget sterkt på det som her framføres av argumentasjon fra NSL og Frode Reppe. Jeg tror noen må fortelle Frode Reppe at han ikke framstår som særlig troverdig og veloverveid med sine uttalelser. Heller ikke denne gangen, sier Haugen.
- Å slå om seg på denne måten gavner ikke næringa, nei tvert imot. Næringa trenger venner, og de kan ikke finne noen bedre enn kommunene. Mange kloke oppdretter har innsett det, og erfarne rådgivere har gitt næringa et klart råd om ikke bare å støtte, men faktisk be om en arealavgift eller en "ressursrente som bringes tilbake til kommunene og lokalsamfunnene".

Dobbeltbeskatning
- Å kalle det dobbeltbeskatning osv. faller på sin egen urimelighet, ja det er en totalt grunnløs påstand. Avgiftstørrelsen det er snakk om tilsvarer omlag den avgiftslettelsen næringa har fått gjennom den reduserte eksportavgifta med 0,45%, hverken særlig mer eller mindre. I tillegg er den så viselig innrettet at den ikke skal gjelde bearbeidet laks, det vil si man ønsker ikke en slik avgift på det som bidrar til innenlands merverdi.

- Mange selskaper har ansatt dyktige folk med såkalt ansvar for samfunnskontakt. Så også har organisasjonene. Hvis de gjør jobben sin, og de får lov til å gjøre jobben sin, så kan det være et viktig bidrag til å forbedre forholdene til omverden og lokalsamfunnene. Men da må det ikke skje på en måte som herr Reppe står for; store ord og sterke påstander, som i beste fall egner seg for selvbildet for de som vil framstå som "høy og mørk", men lite tillitvekkende og troverdig i forhold til omverden, sier Ole.L Haugen.


Kontakt
Nettverk fjord- og kystkommuner (NFKK)
v/ Kjell Olav Gammelsæter
KS Bedrift
Haakon VIIs gate 9
Postboks 1378 Vika
0114 Oslo

E-post: kystnettverket@ks.no
Tlf.: 413 05 221

Du kan også nå oss på Facebook
Siste nytt

Sjømat Norge bør tenke seg om!

07.12.2017 15:31
Mandag denne uken skriver Geir Ove Ytsmark, administrerende direktør i Sjømat Norge, at det er «Tid for tenkepause om havbruksavgifter». Vi tror heller det er Sjømat Norge som nå bør tenke seg om. I s...
Les mer

Utbetaling fra havbruksfondet i 2017

05.12.2017 15:42
Vi får jevnlig spørsmål om det er penger i havbruksfondet og om når de blir utbetalt. Det har drøyd før vi har fått tydelig svar, men nå opplyser Nærings- og fiskeridepartementet at pengen i havbruksf...
Les mer

Lakseavgift er en gavepakke til oppdrettsnæringen!

01.12.2017 09:54
I følge administrerende direktør i sjømat Norge, Geir Ove Ystmark, skal ønsket om en egen lakseavgift være et uttrykk for at kystkommunene bare «tenker på hva som kommer inn i kommunekassa». Det sier ...
Les mer

- Trist at Geir Ove Ystmark har gått tom for saklige argumenter

30.11.2017 17:05
Sier NFKKs styreleder Ole L. Haugen om Ystmarks påstand om at «Kystkommunene tenker ikke mye på sikring av arbeidsplasser» og «Tenker bare på pengene».
Les mer

Presentasjoner fra Høstsamlingen

09.11.2017 08:18
Her kan du se alle innleggene fra Høstsamlingen på Gardermoen
Les mer