Bra for fellesskapet at oppdretterne betaler

Oppdrettsnæringen har gått med milliardoverskudd i mange år. Nå får endelig kommunene langs kysten betalt for sjøarealene som har gjort lakseeventyret mulig.
Adresseavisen skriver følgende om oppdrettsnæringa 6. juni
Mens andre næringsdrivende må betale leie for lokalene der de driver butikk, har havbruksnæringen hele tiden brukt fellesarealene til sjøs helt gratis. Det blir det nå en slutt på, etter at det i forrige uke ble klart at det er flertall i Stortinget for at oppdretterne må betale en kompensasjon til kommunene der de driver virksomheten sin .

Med støtte fra Ap, Sp, KrF og Venstre, vil SV få vedtatt at næringen skal betale en avgift for hvert kilo fisk som blir eksportert. SV foreslår 25 øre per kilo. For Hitra kommune kan det innebære en inntekt på 10-12 millioner kroner hvert år. Et slikt beløp vil bety mye for skole- og helsesektoren og andre tilbud til fellesskapet.

Folk langs hele kysten vil nyte godt av at oppdrettsnæringen legger igjen litt av overskuddet der produksjonen foregår. Næringen har selvfølgelig gitt vertskommunene gode skatteinntekter i mange år, men enorme beløp har havnet helt andre steder. Lakseoppdretterne hadde en netto fortjeneste på 25 milliarder kroner i fjor.

Hitra-ordfører Ole L. Haugen (Ap) kalte seg dagens gladeste mann da det ble klart at det er flertall i Stortinget for arealavgiften. Som styreleder i Nettverk for fjord- og kystkommuner har han i åtte år arbeidet for en slik kompensasjon. Ideen ble opprinnelig lansert av tidligere fiskeriminister Helga Pedersen (Ap).

Mange i havbruksnæringen har vært motstandere av avgiften. På lengre sikt tror vi likevel det vil lønne seg for næringen at de betaler mer til fellesskapet. Oppdretterne sliter med laksesykdom, fisk som rømmer og fisk som blir dårlig behandlet . Mange er kritisk til bærekraften i virksomheten, og det har oppstått konflikter med fiskere som er blitt fratatt fiskeplasser når oppdrettsanlegg blir etablert.

Når næringen rydder opp i sin egen bransje og tar større samfunnsansvar ved å betale for sjøområdene der pengene yngler, vil det føre til at oppdrett får bedre omdømme.


Kontakt
Nettverk fjord- og kystkommuner (NFKK)
v/ Kjell Olav Gammelsæter
KS Bedrift
Haakon VIIs gate 9
Postboks 1378 Vika
0114 Oslo

E-post: kystnettverket@ks.no
Tlf.: 413 05 221

Du kan også nå oss på Facebook
Siste nytt

Sjømat Norge bør tenke seg om!

07.12.2017 15:31
Mandag denne uken skriver Geir Ove Ytsmark, administrerende direktør i Sjømat Norge, at det er «Tid for tenkepause om havbruksavgifter». Vi tror heller det er Sjømat Norge som nå bør tenke seg om. I s...
Les mer

Utbetaling fra havbruksfondet i 2017

05.12.2017 15:42
Vi får jevnlig spørsmål om det er penger i havbruksfondet og om når de blir utbetalt. Det har drøyd før vi har fått tydelig svar, men nå opplyser Nærings- og fiskeridepartementet at pengen i havbruksf...
Les mer

Lakseavgift er en gavepakke til oppdrettsnæringen!

01.12.2017 09:54
I følge administrerende direktør i sjømat Norge, Geir Ove Ystmark, skal ønsket om en egen lakseavgift være et uttrykk for at kystkommunene bare «tenker på hva som kommer inn i kommunekassa». Det sier ...
Les mer

- Trist at Geir Ove Ystmark har gått tom for saklige argumenter

30.11.2017 17:05
Sier NFKKs styreleder Ole L. Haugen om Ystmarks påstand om at «Kystkommunene tenker ikke mye på sikring av arbeidsplasser» og «Tenker bare på pengene».
Les mer

Presentasjoner fra Høstsamlingen

09.11.2017 08:18
Her kan du se alle innleggene fra Høstsamlingen på Gardermoen
Les mer