Bli med å ta et tak for å redusere forsøplingen av havet, kysten og strendene våre!Vi kan alle bidra til å utgjøre en bitte liten forskjell. Husk det. Bli derfor med å ta et tak!

For litt over 50 år siden visste vi ikke hva plast var. Den var kort og godt ikke oppfunnet. I dag vet vi at den har bidratt til å forenkle våre liv, på mange måter. Men nå vet vi også at den er i ferd med å forsøple og ødelegge våre strender og havet - den er kanskje i ferd med å ødelegge vårt aller viktigste matfat.

Og dere kjenner alle skrekkbildene; som har vist oss døde dyr, fugl og fisk- bokstavelig talt med magen full av plast. Men de langsiktige konsekvensene er det nok dessverre våre barn og barnebarn som vil merke. Vi vet i dag at plasten brytes ned til såkalt mikroplast - til ørsmå partikler, og vi vet at dette tas opp i næringskjeden, som vi er på toppen av, først via mikroalger og dyreplankton. Og forsetter vår bruk og kast, fortsetter denne forsøplingen, så hevdes det at om nye 50 år så er det mer plast enn fisk i havet.

Vi må kunne være enige om at denne utviklingen kan ikke fortsette, og vi vet at vi alle må være med å ta et ansvar. Fordi vi kan utgjøre, hver for oss, en bitte liten, men positiv forskjell.


Kontakt
Nettverk fjord- og kystkommuner (NFKK)
v/ Kjell Olav Gammelsæter
KS Bedrift
Haakon VIIs gate 9
Postboks 1378 Vika
0114 Oslo

E-post: kystnettverket@ks.no
Tlf.: 413 05 221

Du kan også nå oss på Facebook
Siste nytt

Sjømat Norge bør tenke seg om!

07.12.2017 15:31
Mandag denne uken skriver Geir Ove Ytsmark, administrerende direktør i Sjømat Norge, at det er «Tid for tenkepause om havbruksavgifter». Vi tror heller det er Sjømat Norge som nå bør tenke seg om. I s...
Les mer

Utbetaling fra havbruksfondet i 2017

05.12.2017 15:42
Vi får jevnlig spørsmål om det er penger i havbruksfondet og om når de blir utbetalt. Det har drøyd før vi har fått tydelig svar, men nå opplyser Nærings- og fiskeridepartementet at pengen i havbruksf...
Les mer

Lakseavgift er en gavepakke til oppdrettsnæringen!

01.12.2017 09:54
I følge administrerende direktør i sjømat Norge, Geir Ove Ystmark, skal ønsket om en egen lakseavgift være et uttrykk for at kystkommunene bare «tenker på hva som kommer inn i kommunekassa». Det sier ...
Les mer

- Trist at Geir Ove Ystmark har gått tom for saklige argumenter

30.11.2017 17:05
Sier NFKKs styreleder Ole L. Haugen om Ystmarks påstand om at «Kystkommunene tenker ikke mye på sikring av arbeidsplasser» og «Tenker bare på pengene».
Les mer

Presentasjoner fra Høstsamlingen

09.11.2017 08:18
Her kan du se alle innleggene fra Høstsamlingen på Gardermoen
Les mer