Velkommen til årsmøte for NFKK 5. og 6. april 2018

Meld deg på årsmøtet i Nettverk fjord og kystkommuner 5.-6. april på Thon Hotel Opera i Oslo. I år kommer bla. Hans Geelmuyden fra Geelmuyden Kiese i tillegg til flere stortingspolitikere.
Fiskeriministeren og sentrale politikere fra næringskomiteen på Stortinget er invitert til NFKKs samling for å diskutere temaer som kommunal kystforvaltning, etableringsterskel i næringen, erfaringer med utviklingskonsesjoner og inntekter til kommunene.
  • Kjell-Inge Røkke er opptatt av helsen til havet. På årssamlingen vil vi få høre mer om båten han bygger og prosjektet han har satt i gang.
  • Kan laksen endelig ta sjøveien til kontinentet? Tor Arne Borge fra Kystrederiene orientere som spennende prosjekt.
  • Lederen for havnlovutvalget, advokat Kristin Bjella, vil orientere om forlag til ny havne- og farvannslov som bla foreslår at kommunene får mindre ansvar for kommunalt sjøområde og mulighet til å ta utbytte fra havnekapitalen.
  • KS, ved advokat Frode Lauareid, kommer for å orientere om KS' arbeid med forvaltning av kommunalt sjøområde.
  • Åpen post med Norske Sjømatbedrifters Landsforening. Forhåpentligvis kommer den nye kommunikasjonssjefen Kjetil Hestad på besøk.
5. april
11.00 - 13.00 Felles program NFKK og LNVK bl.a. om lokal beskatningsrett med Hans Geelmuyden og sentrale politikere.
13.00 - 14.00 Felles lunsj NFKK og LNVK
14.00 - 17.30 Program konferanse for NFKK
19.30 - Middag

6. April
09.00 - 12.30 Årsmøte og konferanse for NFKK
12.30 - Lunsj og hjemreise


Tid: 5. april til 6. april (Lunsj til lunsj)
Pris: Gratis (Reise og overnatting betales av hver enkelt)

Ved spørsmål om innhold kontakt daglig leder Kjell-Olav Gammelsæter på e-post Kjell-Olav.Gammelsater@ksbedrift.no.
Har du spørsmål om påmelding til samlingen kontakt petter.wesenberg@ksbedrift.no
Kontakt
Nettverk fjord- og kystkommuner (NFKK)
v/ Kjell Olav Gammelsæter
KS Bedrift
Haakon VIIs gate 9
Postboks 1378 Vika
0114 Oslo

E-post: kystnettverket@ks.no
Tlf.: 413 05 221

Du kan også nå oss på Facebook
Siste nytt

Velkommen til årsmøte for NFKK 5. og 6. april 2018

19.02.2018 15:32
Meld deg på årsmøtet i Nettverk fjord og kystkommuner 5.-6. april på Thon Hotel Opera i Oslo. I år kommer bla. Hans Geelmuyden fra Geelmuyden Kiese i tillegg til flere stortingspolitikere.
Les mer

47 oppdrettsselskap har søkt om vekst

05.02.2018 16:24
Det er søkt om i alt 7 897 tonn økning i biomasse til en verdi av 947 millioner.
Les mer

Sjømat Norge bør tenke seg om!

07.12.2017 15:31
Mandag denne uken skriver Geir Ove Ytsmark, administrerende direktør i Sjømat Norge, at det er «Tid for tenkepause om havbruksavgifter». Vi tror heller det er Sjømat Norge som nå bør tenke seg om. I s...
Les mer

Utbetaling fra havbruksfondet i 2017

05.12.2017 15:42
Vi får jevnlig spørsmål om det er penger i havbruksfondet og om når de blir utbetalt. Det har drøyd før vi har fått tydelig svar, men nå opplyser Nærings- og fiskeridepartementet at pengen i havbruksf...
Les mer