Arealavgift: Ap vil sikre vertskommunene økonomisk kompensasjon

Havbruksfondet skulle gi forutsigbare og stabile inntekter, men dette har ikke fungert, sier Ap leder Jonas Gahr Støre.
Havbruksfondet har ikke fungert sier Ap leder Jonas Gahr Støre.Her Her fra Bedriftenes Møteplass 2017. Foto: Nicklas Knudsen

Det må snarest utarbeides og realiseres en løsning der vertskommunene sikres stabile, forutsigbare inntekter for å ha stilt areal til disposisjon for næringen og for å tilrettelegge for nytt areal også når det ikke er vekst, f.eks i form av et produksjonsvederlag, vederlag på ubearbeidet fisk, eksportavgift el, sier Gahr Støre.

Les mer om hva Ap-lederen mener om bla. nordområdene, havrommet og oppdrettsnæringen på Nordlys.no

- Vi har tidligere fremmet forslag om arealavgift, men vi var en del av forliket i Stortinget i 2015 om opprettelse av et Havbruksfond. Hensikten var at det skulle gi forutsigbare og stabile inntekter til vertskommunene for oppdrett, men vi ser at dette så langt ikke har fungert. Årsaken til at inntektene til havbruksfondet uteblir er at de er basert på vekst i form av eksisterende og nye konsesjoner. Næringen har i liten grad vekst nå. Det ligger som en forutsetning i det nye «trafikklys-systemet» at miljøstatusen i produksjonsområdene må være akseptabel før det kan komme ny vekst, og da må luseproblematikken løses. Utviklingskonsesjonene gir litt vekst, men siden de er uten vederlag gir de ikke inntekter til havbruksfondet, og dermed heller ikke til kommunene. På landsmøtet vårt ligger det inne flere forslag om å se på nye løsninger som skal sikre vertskommunene økonomisk kompensasjon, blant annet sørge for at havbruksfondet har inntekter også når det ikke er vekst.

Les hele intervjuet med Jonas Gahr Støre på Nordlys.no

Kontakt
Nettverk fjord- og kystkommuner (NFKK)
v/ Kjell Olav Gammelsæter
KS Bedrift
Haakon VIIs gate 9
Postboks 1378 Vika
0114 Oslo

E-post: kystnettverket@ks.no
Tlf.: 413 05 221

Du kan også nå oss på Facebook
Siste nytt

Sjømat Norge bør tenke seg om!

07.12.2017 15:31
Mandag denne uken skriver Geir Ove Ytsmark, administrerende direktør i Sjømat Norge, at det er «Tid for tenkepause om havbruksavgifter». Vi tror heller det er Sjømat Norge som nå bør tenke seg om. I s...
Les mer

Utbetaling fra havbruksfondet i 2017

05.12.2017 15:42
Vi får jevnlig spørsmål om det er penger i havbruksfondet og om når de blir utbetalt. Det har drøyd før vi har fått tydelig svar, men nå opplyser Nærings- og fiskeridepartementet at pengen i havbruksf...
Les mer

Lakseavgift er en gavepakke til oppdrettsnæringen!

01.12.2017 09:54
I følge administrerende direktør i sjømat Norge, Geir Ove Ystmark, skal ønsket om en egen lakseavgift være et uttrykk for at kystkommunene bare «tenker på hva som kommer inn i kommunekassa». Det sier ...
Les mer

- Trist at Geir Ove Ystmark har gått tom for saklige argumenter

30.11.2017 17:05
Sier NFKKs styreleder Ole L. Haugen om Ystmarks påstand om at «Kystkommunene tenker ikke mye på sikring av arbeidsplasser» og «Tenker bare på pengene».
Les mer

Presentasjoner fra Høstsamlingen

09.11.2017 08:18
Her kan du se alle innleggene fra Høstsamlingen på Gardermoen
Les mer