Arbeiderpartiet vil gå imot å endre pliktene til trålerne

Ap vil styrke tilbudsplikten og opprettholde aktivitetsplikten i Stamsund, Melbu, Hammerfest, Storbukt, Kjøllefjord og Båtsfjord. Ap avklarer et viktig prinsipp og standpunkt, mener NFKK.

Jonas Gahr Støre og Ingrid Heggø avviser på en pressekonferanse i Bodø i dag, Frp/H-regjeringens forslag til endringer i pliktsystemet for torsketrålerne.

- Arbeiderpartiet tar skarpt avstand fra Frp/H-regjeringens forslag om å fjerne fisk og arbeidsplasser fra kysten av Nord-Norge. Vi vil satse på naturressursene, ikke avvikle, selge eller privatisere dem, sier partileder Jonas Gahr Støre i en pressemelding.

Dette mener lederen i NFKK om saken

- Her synes jeg Arbeiderpartiet avklarer et viktig prinsipp og standpunkt. Viktig fordi det sier noe om at naturressursene tilhører fellesskapet og lokalsamfunnene, og viktig fordi det avklarer ambisjoner om å øke verdiskapingen og bearbeidingen av fisk i Norge og på kysten. Når det videre sies at man ikke vil selge eller privatisere naturressursene, så må også det ha konsekvenser i forhold til den kommunale sjøallmenningen, der det i praksis er blitt slik at attraktive arealer er privatisert til oppdrettsvirksomhet, og da uten at lokalsamfunnene og derav vertskommunene får betalt for det. Vi tør nå ta dette som et tydelig signal fra arbeiderpartiet om at man nå har forstått dette, og derav vil imøtekomme NFKK's mangeårige krav om en rettmessig andel av verdiskapingen som skjer i oppdrettsnæringa, gjennom en avgift som går til kommunene, kommenterer Ole L. Haugen, styreleder i NFKK.

Les hele pressemeldingen her

Kontakt
Nettverk fjord- og kystkommuner (NFKK)
v/ Kjell Olav Gammelsæter
KS Bedrift
Haakon VIIs gate 9
Postboks 1378 Vika
0114 Oslo

E-post: kystnettverket@ks.no
Tlf.: 413 05 221

Du kan også nå oss på Facebook
Siste nytt

Sjømat Norge bør tenke seg om!

07.12.2017 15:31
Mandag denne uken skriver Geir Ove Ytsmark, administrerende direktør i Sjømat Norge, at det er «Tid for tenkepause om havbruksavgifter». Vi tror heller det er Sjømat Norge som nå bør tenke seg om. I s...
Les mer

Utbetaling fra havbruksfondet i 2017

05.12.2017 15:42
Vi får jevnlig spørsmål om det er penger i havbruksfondet og om når de blir utbetalt. Det har drøyd før vi har fått tydelig svar, men nå opplyser Nærings- og fiskeridepartementet at pengen i havbruksf...
Les mer

Lakseavgift er en gavepakke til oppdrettsnæringen!

01.12.2017 09:54
I følge administrerende direktør i sjømat Norge, Geir Ove Ystmark, skal ønsket om en egen lakseavgift være et uttrykk for at kystkommunene bare «tenker på hva som kommer inn i kommunekassa». Det sier ...
Les mer

- Trist at Geir Ove Ystmark har gått tom for saklige argumenter

30.11.2017 17:05
Sier NFKKs styreleder Ole L. Haugen om Ystmarks påstand om at «Kystkommunene tenker ikke mye på sikring av arbeidsplasser» og «Tenker bare på pengene».
Les mer

Presentasjoner fra Høstsamlingen

09.11.2017 08:18
Her kan du se alle innleggene fra Høstsamlingen på Gardermoen
Les mer