- Trist at Geir Ove Ystmark har gått tom for saklige argumenter

Sier NFKKs styreleder Ole L. Haugen om Ystmarks påstand om at «Kystkommunene tenker ikke mye på sikring av arbeidsplasser» og «Tenker bare på pengene».

Det er legitimt for en næring å kjempe mot en avgift. Også en avgift som kystkommunene krever for avståelsen av areal i sin sjøallmenning. Men å bruke slike motargument faller på sin egen urimelighet.

Kystkommunen har krevd og krever en slik avgift basert på kjente og anerkjente begrunnelser. Blant annet som incitament til kommunene slik at de kan bli bedre på tilrettelegging for videre vekst i havbruksnæringa, og for å opprettholde gode tjenester og tilbud slik at kommunene er attraktive for havbruksnæringa for videre satsing og vekst. Det betyr at man just nettopp er opptatt av både sikring og videreutvikling av arbeidsplasser Det tror jeg alle, som vil, skjønner veldig godt.

Ystmark sier videre: «Ordførerne tidligere var i mye større grad enn nå opptatt av at de hadde et samfunnsoppdrag og sikring av arbeidsplasser». Ut over det som er sagt ovenfor: Hvilket lavmål er Ystmark og Co villig til å bruke i debatten, når man uttrykker seg slik? Tror og mener han virkelig at dagens ordførere - i kystkommunene - ikke er opptatt av å ivareta sitt samfunnsoppdrag og sikring av arbeidsplasser? Jeg tro jeg kan forsikre herr Ystmark om at dagens kystordførere har dette langt fram i panna, hver dag, slik sikkert Ystmark også hadde som kystordfører i sitt «tidligere liv».

Til slutt: Ystmark tillegger også kystkommunene, sitat «…å gjøre avgiftsgrep for å fylle opp kommunekassa». Tenk det; «…fylle opp…». I mangel på saklige, andre og bedre argumenter, så oppleves slike formuleringer som at det nå er like før vi - kystordførerne - blir beskyldt for å være opptatt av «å fylle egne lommer». Nei, Ystmark, jeg kan forsikre om at vi tar vårt forvalteransvar på alvor, og vi er og skal være opptatt av fellesskapet og mest mulig rettferdig fordeling. Ikke minst når det knytter seg til naturressurser som tilhører fellesskapet, kommunene og lokalsamfunnene.Kontakt
Nettverk fjord- og kystkommuner (NFKK)
v/ Kjell Olav Gammelsæter
KS Bedrift
Haakon VIIs gate 9
Postboks 1378 Vika
0114 Oslo

E-post: kystnettverket@ks.no
Tlf.: 413 05 221

Du kan også nå oss på Facebook
Siste nytt

Velkommen til årsmøte for NFKK 5. og 6. april 2018

19.02.2018 15:32
Meld deg på årsmøtet i Nettverk fjord og kystkommuner 5.-6. april på Thon Hotel Opera i Oslo. I år kommer bla. Hans Geelmuyden fra Geelmuyden Kiese i tillegg til flere stortingspolitikere.
Les mer

47 oppdrettsselskap har søkt om vekst

05.02.2018 16:24
Det er søkt om i alt 7 897 tonn økning i biomasse til en verdi av 947 millioner.
Les mer

Sjømat Norge bør tenke seg om!

07.12.2017 15:31
Mandag denne uken skriver Geir Ove Ytsmark, administrerende direktør i Sjømat Norge, at det er «Tid for tenkepause om havbruksavgifter». Vi tror heller det er Sjømat Norge som nå bør tenke seg om. I s...
Les mer

Utbetaling fra havbruksfondet i 2017

05.12.2017 15:42
Vi får jevnlig spørsmål om det er penger i havbruksfondet og om når de blir utbetalt. Det har drøyd før vi har fått tydelig svar, men nå opplyser Nærings- og fiskeridepartementet at pengen i havbruksf...
Les mer

Lakseavgift er en gavepakke til oppdrettsnæringen!

01.12.2017 09:54
I følge administrerende direktør i sjømat Norge, Geir Ove Ystmark, skal ønsket om en egen lakseavgift være et uttrykk for at kystkommunene bare «tenker på hva som kommer inn i kommunekassa». Det sier ...
Les mer