Velkommen til årsmøte for NFKK 5. og 6. april 2018

Meld deg på årsmøtet i Nettverk fjord og kystkommuner 5.-6. april på Thon Hotel Opera i Oslo. I år kommer bla. Hans Geelmuyden fra Geelmuyden Kiese i tillegg til flere stortingspolitikere.
Les mer

47 oppdrettsselskap har søkt om vekst

Det er søkt om i alt 7 897 tonn økning i biomasse til en verdi av 947 millioner.
Les mer

Sjømat Norge bør tenke seg om!

Mandag denne uken skriver Geir Ove Ytsmark, administrerende direktør i Sjømat Norge, at det er «Tid for tenkepause om havbruksavgifter». Vi tror heller det er Sjømat Norge som nå bør tenke seg om. I s...
Les mer

Utbetaling fra havbruksfondet i 2017

Vi får jevnlig spørsmål om det er penger i havbruksfondet og om når de blir utbetalt. Det har drøyd før vi har fått tydelig svar, men nå opplyser Nærings- og fiskeridepartementet at pengen i havbruksf...
Les mer

Lakseavgift er en gavepakke til oppdrettsnæringen!

I følge administrerende direktør i sjømat Norge, Geir Ove Ystmark, skal ønsket om en egen lakseavgift være et uttrykk for at kystkommunene bare «tenker på hva som kommer inn i kommunekassa». Det sier ...
Les mer

- Trist at Geir Ove Ystmark har gått tom for saklige argumenter

Sier NFKKs styreleder Ole L. Haugen om Ystmarks påstand om at «Kystkommunene tenker ikke mye på sikring av arbeidsplasser» og «Tenker bare på pengene».
Les mer

Presentasjoner fra Høstsamlingen

Her kan du se alle innleggene fra Høstsamlingen på Gardermoen
Les mer

Stortinget må sikre stabile inntekter til oppdrettskommunene

Pressemelding: Nettverk Fjord og Kystkommuner ber om at Stortinget gjennom arbeidet med statsbudsjettet oppfyller sitt vedtak fra juni i år, og dermed sikrer varige og stabile inntekter til vertskommu...
Les mer

Ordførermarkering 2017

Regjeringen har tatt første skritt for å avskaffe kommunenes eiendomsskatt, finansministeren har uttalt at all eiendomsskatt skal fjernes i denne stortingsperioden. Blir forslaget vedtatt, står resten...
Les mer

Økonomisk gullår for produsentene av laks og regnbueørret i 2016

Både settefisk- og matfiskprodusenten av laks og regnbueørret hadde en forbedring i det økonomiske resultat fra 2015 til 2016. Størst var forbedringen for produsenten av matfisk. Det viser endelige re...
Les mer

Nytt medlem i NFKK

Vi gratulerer Suldal kommune med medlemskap i nettverket.
Les mer

Regjeringen skrur på trafikklyset

Regjeringen har besluttet hvilke farger de 13 ulike produksjonsområdene for oppdrett av laks, ørret og regnbueørret får i 2017. Beslutningen kan potensielt gi en vekst på om lag 24 000 tonn.
Les mer

Høstsamling 2017

Vi minner om høstsamlingen i NFKK 7.-8. november. Endelig kan vi presentere programmet, og her er det mye å glede seg til! Vi oppfordrer alle til å komme, da det kan bli et viktig ledd i arbeidet med ...
Les mer

NFKK på Stortinget

NFKK ved Steinar Aspli, ordfører i Nærøy kommune og daglig leder Kjell Olav Gammelsæter talte til Stortingets næringskomité angående produksjonsavgift på laks og ørret.
Les mer

Kommunene får 60 mill. kr fra havbruksfondet i 2017

Det er i overkant av 60 mill. kr på Havbruksfondet i dag og det tas sikte på å utbetale pengene i løpet av høsten.
Les mer

Statsbudsjettet: Innføring av produksjonsavgift på laks og ørret handler om vilje

Regjeringen har i forslag til statsbudsjett avvist stortingsflertallets ønske om å innføre en produksjonsavgift på laks og ørret. - Våre utredinger fra sterke fagmiljøer viser at det er fult mulig å i...
Les mer

Miljøfond mot marin forsøpling

Klima- og miljøminister Vidar Helgesen presenterte sammen med handelsorganisasjonen Virke forslaget om plastposeavgift mandag, og presiserte at avgiften ikke er i statlig regi og dermed ikke berører s...
Les mer

Produksjonsavgift på laks og ørret er fullt mulig

En ny rapport fra Kontali Analyse viser at det ikke er noe i veien for å raskt innføre en produksjonsavgift på oppdrettsfisk, som betaling for bruken av kommunenes sjøarealer. Det kan bety mange milli...
Les mer

Villfarelse om avgift

Ja, det er overskriften statssekretær Roy Angelvik bruker på et innlegg i lokalavisa Hitra-Frøya sist fredag den 25. august. De som har lest innlegget skjønner kanskje at det handler om det som har få...
Les mer

NFKK arrangerer Høstsamling 7. og 8. november

NFKK inviterer til høstsamling 7.-8. november for to dager med nyttig informasjon, gode debatter og hyggelig samvær! Møt bla. fiskeriministeren og Stein Lier Hansen på Gardermoen.
Les mer

Sandberg må vise respekt for Stortinget

Styret i Nettverket for fjord- og kystkommuner forventer at fiskeriminister Per Sandberg følger opp og sørger for gjennomføring av vedtaket om å gi kystkommunene inntekter fra eksport av norsk ubearbe...
Les mer

Bra for fellesskapet at oppdretterne betaler

Oppdrettsnæringen har gått med milliardoverskudd i mange år. Nå får endelig kommunene langs kysten betalt for sjøarealene som har gjort lakseeventyret mulig.
Les mer

Grunnløse påstander fra Norske Sjømatbedrifters Landsforening om arealavgift

NSL mener arealavgiften åpner opp for en svært uheldig dobbeltbeskatning. Det faller på sin egen urimelighet, mener Ole L. Haugen, Styreleder i NFKK.
Les mer

Bli kjent med NFKK – bli medlem i NFKK

NFKK opplever stor medlemsvekst og ser gjerne at flere blir med! Er ikke din kommune medlem i NFKK? Ta en kikk på vår presentasjon og meld dere inn!
Les mer

Havbruksfondet. Funksjon og utbetaling 2017

Vi får en del spørsmål om havbruksfondet. Hvor mye kan den enkelte kommune forvente å få utbetalt osv. Vi har kontakt med fiskeridirektoratet som nå jobber med disse spørsmålene. Så snart resultatet f...
Les mer

Havbruksfondet: Viktig gjennomslag for NFKK

Tirsdag gjorde næringskomiteen på Stortinget et svært viktig vedtak. Flertallet stemte for å innføre en eksportavgift på rund laks og ørret fra 2018! Inntektene skal gå til havbruksfondet og fordeles ...
Les mer

Potensialet i sjø- og havbruksnæringa er stort

Fiskeriminister Per Sandberg og stortingerepresentant Trond Giske hold åpningsdebatten under årsmøtet i NFKK 19. april. Debatten bar preg av at det er stortingsvalg til høsten, men begge var klart eni...
Les mer

Presentasjoner fra Høstsamlingen 2017

Se alle presentasjonene fra Høstsamlingen i NFKK 2017.
Les mer

Arealavgift: Ap vil sikre vertskommunene økonomisk kompensasjon

Havbruksfondet skulle gi forutsigbare og stabile inntekter, men dette har ikke fungert, sier Ap leder Jonas Gahr Støre.
Les mer

Vekst i oppdrettsnæringen er betinget av rettmessige inntekter til kommunene

Havbruksfondet som ble opprettet i 2016 for å gi inntekter til kommunene har ikke virket etter hensikten. Inntektene til fondet svikter på grunn av manglende vekst. NFKK krever derfor at Stortinget ta...
Les mer

Arbeiderpartiet vil gå imot å endre pliktene til trålerne

Ap vil styrke tilbudsplikten og opprettholde aktivitetsplikten i Stamsund, Melbu, Hammerfest, Storbukt, Kjøllefjord og Båtsfjord. Ap avklarer et viktig prinsipp og standpunkt, mener NFKK. Jonas Gahr S...
Les mer

Sandbergs grunnstøting

Per Sandberg har gått på grunn med sitt modige forslag om å droppe leveringsplikten for trålerne sørfra. Opposisjonen har ingen klare tanker om hvordan de vil løse problemene. Når det er valgår og et ...
Les mer

Trapper opp kampen mot rømming og resistent lus

Rømming og lus er to av hovedutfordringene for oppdrettsnæringen i Norge. Regjeringen har vedtatt en handlingsplan mot resistens mot legemidler mot lakselus og en strategi mot rømming.
Les mer

NFKK vokser. Bli med på laget!

Det er en uttalt politikk at produksjonen i oppdrettsnæringen skal vokse fem ganger innen 2050. Dersom dette skal la seg gjøre må en ha med kommunene på laget. Kommunene må igjen ha med innbyggerne på...
Les mer

Fem prosent vekst: 63 av omlag 1 000 tillatelser ble benyttet

NFKK er skuffet over resultatet fra MTB-salget. Vi hadde forhåpninger om en større interesse, sier Ruth Grethe Østebøvik Eriksen, nestleder i NFKK-styret.
Les mer

Nye masker i nettverket

NFKK opplever stadig vekst i medlemsmassen. Fjorten nye kommuner har kommet til i 2017. Nå er vi 74 fjord- og kystkommuner i nettverket.
Les mer

Ny vekst, stolt historie: Regjeringens havstrategi

Regjeringen har lansert regjeringens havstrategi. Strategiens målsetting er å bidra til størst mulig bærekraftig verdiskapning og sysselsetting.
Les mer

Årsmøte i NFKK19.-20. april

Vi inviterer våre medlemmer til Årsmøte 19. og 20. april i Oslo. Hvordan skape tusener av nye arbeidsplasser gjennom videreforedling i havbruksnæringen i Norge? Få med deg debatten mellom Per Sandberg...
Les mer

NFKK med høringsuttalelse til Fiskeridepartementet

NFKK leverte 10. januar høringsuttale til forslag om utvidet fleksibilitet for bruk av produksjonsområder i havbruksnæringen.
Les mer

Lei av å vente på at oppdrettsnæringa skal gi noe tilbake

Oppdrettsnæringa tjener milliarder på eksklusive rettigheter langs hele kysten, men kommunene som legger til rette for næringa, har fått lite tilbake.
Les mer

Viktig forslag om nye inntekter til oppdrettskommunene

- SV har i sitt forslag til statsbudsjett foreslått å legge en avgift på 25 øre per produsert kilo oppdrettsfisk. Inntektene skal gå inn i havbruksfondet og fordeles til bl.a. oppdrettskommunene. Dett...
Les mer

Årsmøte i NFKK - Hold av datoen!

Vi inviterer Erna og Jonas til "NFKK Årsmøte 2017"- så hold av datoen! Dato: 19. & 20. april. Sted: Hotel Opera, Oslo
Les mer

NFKK ønsker bærekraftig og rettferdig vekst i havbruksnæringa

NFKK positiv til forlenget frist for 5 prosent vekst
Les mer

Norge skal bli best på hav

-En arbeidsplass i havbruk gir syv nye. Det sa fiskeriminister Per Sandberg på NFKKs høstsamling den 27. oktober. Ifølge ministeren vil vi om 35 år trolig eksportere mer enn seks ganger så mye sjømat ...
Les mer

Nasjonalparkkommunen Sørfold en del av NFKK

Den lille kommunen med det store kulturlivet blir det 62. medlemmet av nettverket.
Les mer

Presentasjoner fra NFKKs Høstkonferanse 2016

Se alle presentasjonene fra konferansen på Gardermoen 27.-28. oktober.
Les mer

Høringsuttalelse fra NFKK’s høstsamling 2016

Følgende uttale ble gitt under NFKKs høstsamling 27.-28. oktober 2016
Les mer

Tungtransport involvert i mange trafikkdødsfall

En studie fra Transportøkonomisk institutt (TØI) viser at Norge er blant landene i verden med høyest sikkerhet i trafikken, men i ulykker med tunge kjøretøy har Norge omtrent 35 % flere drepte per inn...
Les mer

NFKK har avgitt høringsuttale til nytt vektsystem for havbruksnæringen

Les vårt svar til Nærings- og fiskeridepartementet om nytt vektsystem for havbruksnæringen.
Les mer

Nye medlemmer: Fiskerihovedstaden Båtsfjord kommune og øykommunen Fitjar.

Vi gratulerer fiskerihovedstaden Båtsfjord kommune og øykommunen Fitjar med medlemskap i NFKK.
Les mer

Høring på transportetatenes fremlegg til nasjonal transportplan for 2018-2029

Les NFKK sin uttale til transportetatenes fremlegg til nasjonal transportplan (NTP) 2018-2029:
Les mer

Økte inntekter til kystkommunene og større jobbsikkerhet med regjeringens nye laksetiltak

Fiskeriminister Per Sandberg endrer dagens begrensninger på hvor mye laks oppdretterne kan ha i merdene, for å øke produksjonen og få ned den høye lakseprisen.
Les mer

Strammer inn reglene for lusemiddelbruk

Fiskeriministeren foreslår nye tiltak for å redusere mulige negative miljøeffekter av lakselusmidler i oppdrettsnæringen.
Les mer

Innspill til revidert nasjonalbudsjett 2016

NFKK har sendt inn synspunkter på to saker til revidert nasjonalbudsjett 2016. Havbruksfondet og rydding av havarerte blåskjellanlegg.
Les mer

Fjerning av eierløse blåskjellanlegg og flomopprydding

I Revidert nasjonalbudsjett styrker Regjeringen innsatsen for arbeid, aktivitet og omstilling i de områdene og næringene som er sterkest berørt av lavere oljepris.
Les mer

– Vil gi meir til oppdrettskommunar

- Det er på tide at kommunane med lakseoppdrett skal få meir igjen for den viktige jobben dei gjer med leggje til rette for næringa, sa fiskeriminister Per Sandberg da revidert nasjonalbudsjett ble la...
Les mer

Uakseptable lusepåslag på villfisk får et eget varslingssystem

Fiskeriminister Per Sandberg mottok i dag en viktig rapport som skal benyttes i det nye "trafikklyssystemet" for vekst i havbruk.
Les mer

Årsmøtet 4. og 5. april

Husker du ikke alt som ble sagt på samlingen? Ta det med ro, her er alle presentasjonene samt oversikt over det nye styret.
Les mer

Statssekretær Ronny Berg åpner NFKK`s Årsmøte 4. og 5. april

Påmeldingen er åpnet for deltagelse på Årsmøte 4. og 5. april. Statsekretær Ronny Berg har allerede meldt sin ankomst.
Les mer

Statsekretær Ronny Berg (Frp) åpner NFKK`s Årsmøte på Gardermoen 4. og 5. april.
Les mer

Alle oppdrettskommunene får endelig laksepenger

Laksenæringen har sammen med kystkommunene utarbeidet et felles forslag til fordeling av inntektene fra det nye statlige Havbruksfondet. Både næring og kystkommuner ønsker at alle pengene skal gå til ...
Les mer

Tre nye fjes i valgkomiteen

Vi fikk en ny valgkomitee på plass under medlemsmøte på Hotel Opera i Oslo 28. -29. oktober.
Les mer

Medlemsmøte 2015

Presentasjoner fra medlemsmøte til NFKK 2015
Les mer

Vil frata kommunen ansvaret for tildeling av areal

- Å tro at en kommune skal ta et ansvar for nasjonens fremtid ved å tildele areal, som har betydning skattemessig for hele samfunnet, er å forvente for mye. Kommunene er mest opptatt av det som er nær...
Les mer

Medlemsmøte NFKK 28. og 29. oktober

Det innkalles til medlemsmøte i Nettverk fjord- og kystkommuner (NFKK) 28. og 29. oktober 2015 i Oslo. For noen av dere er dette et første møte med NFKK, ekstra velkommen til dere. Og gratulerer med g...
Les mer

Høringssvar fra NFKK

NFKK har i dag oversendt sitt høringssvar om eiendomsbeskatning av arbeidsmaskiner mv. i verk og bruk. Selv om departementets forslag ikke synes å ramme oppdrettsanlegg direkte, går NFKK imot Finansde...
Les mer

Masterplan for marin forskning

- Marine næringer har et stort framtidspotensiale. Skal vi sikre ny verdiskaping og omstilling av norsk økonomi må vi gripe sjansen og sørge for at vi er i kunnskapsfronten, sier fiskeriminister Elisa...
Les mer

Skuffet over at det ikke ble arealavgift til kommunene

Nettverk fjord- og kystkommuner har lenge jobbet for at det skal innføres en arealavgift fra havbruksnæringen til kommunene. NFKK har utarbeidet en modell for dette basert på bruken av den kommunale s...
Les mer

NTB: Arealavgift: Venstre vil tvinge Aspaker på plass

Pål Farstad, Venstre Oslo/Tromsø (NTB-Jan-Morten Bjørnbakk): Venstre varsler omkamp for å få innført arealavgift for oppdrettsnæringa. Partiet regner med å ha et stortingsflertall med seg i å tvinge f...
Les mer

Pressemelding: Regjeringen går imot stortingsflertallet

Arealavgift fra havbruksnæringen er en forutsetning for vekst i lakseproduksjonen i kommunenes sjøområder. Det var forventet en innføring av arealavgift i revidert statsbudsjett, slik et flertall på S...
Les mer

Ap går inn for årlig arealavgift

På landsmøtet til Arbeiderparitet i helgen ble det vedtatt at partiet går inn for en årlig arealavgift til kommunene. Dette er et viktig utgangspunkt før behandlingen av havbruksmeldingen i Stortinget...
Les mer

Utmerkelse til Hitra kommune

Ordfører Ole L.Haugen og Hitra kommune mottok europeisk utmerkelse for godt styresett under Kommunalpolitisk Toppmøte 2015.
Les mer

Presentasjoner fra Årsmøte

Da var årets årsmøte over og vi takker alle bidragsytere og deltagere for to fine dager på Gardermoen. Det har vært stor etterspørsel for presentasjonene som ble holdt og vi har derfor samlet alle pre...
Les mer

Havbruksmeldingen og havnestrategi på årsmøtet

Det nærmer seg årsmøtet i Nettverk- fjord og kystkommuner. Den 12. og 13. mars braker det løs med debatt om kommende Havbruksmelding. Kystkommunene har klare forventninger om et godt resultat! Målet e...
Les mer

Velkommen Bindal kommune!

Polfareren Otto Sverdrups hjemkommune Bindal er vårt 59. medlem i NFKK.
Les mer

Vi ønsker Træna kommune velkommen til NFKK!

Norges eldste fiskevær Træna har meldt seg inn i NFKK.
Les mer

Utbetaling av kommunenes andel av vederlag for grønne løyve

Fiskeridirektoratet har utbetalt kommunenes andel av vederlag knyttet til etableringen av løyve for akvakultur i gruppe B, ut fra geografisk lokalisering per 01.11.2014.
Les mer

Erna, tek du ansvar?

Ole L. Haugen- Statsminister Erna Solberg, eg håpar du vil lytta.
Les mer

Overlevering av sjømatindustriutvalgets rapport 16. desember

- Sjømatindustrien har over mange år slitt med dårlig lønnsomhet. Utvalget peker på at situasjonen er blitt forverret de seneste år. Det er nødvendig å snu denne negative spiralen.
Les mer

Lanserer handlingsregel som alternativ for forutsigbar og bærekraftig oppdrettsvekst

Regjeringen ønsker å utvikle oppdrettsnæringen og sender på høring forslag til hvordan forutsigbar vekst og bærekraft i langt større grad enn tidligere blir sett i sammenheng.
Les mer

Utredning om arealavgift

Nettverk fjord- og kystkommuner (NFKK) spurte tidligere i høst om et møte med de som er ansvarlig for å utrede arealavgift i forbindelse med havbruksmeldingen. Fra departementet møtte avdelingsdirektø...
Les mer

Viktig signal om at kommunane får årleg avgift frå havbruksnæringa

Kommunalkomiteen på Stortinget har i forbindelse med statsbudsjett for 2015 gitt en merknad som slår fast at kommunane må ha årlig del av verdiskapinga frå havbruk. Dette har lenge vore ein viktig sak...
Les mer

Viktig signal om at kommunane får årleg avgift frå havbruksnæringa

Kommunalkomiteen på Stortinget har i dag i forbindelse med statsbudsjett for 2015 gitt en merknad som slår fast at kommunane må ha årlig del av verdiskapinga frå havbruk. Dette har lenge vore ein vikt...
Les mer

Innspillmøte om Havbruk

Seniortanken for Havbruksnæringen inviterer ordførere i Kystkommuner til å delta på Innspillmøte til kommende St.mld. om Havbruk. Møtet avholdes på hotell Rica Hell, Værnes den 19. januar 2015 kl 17.0...
Les mer

Høringsnotat om melding til Stortinget om vekst i norsk laks- og ørretoppdrett

Regjeringen har startet arbeidet med en melding til Stortinget om vekst i havbruksnæringen. Hovedmålet med meldingen er å drøfte hvordan Norge kan øke verdiskapingen ved å fremme en forutsigbar politi...
Les mer

Lønnsom foredling av sjømat i Norge

Lønnsom foredling av fisk er et ledd for å bli verdens ledende sjømatnasjon. SINTEF har analysert muligheter og begrensninger i en rapport til Sjømatindustriutvalget.
Les mer

Vi gratulerer Hitra med åpningen av Hitra Kysthavn!

Klokken 13.20 torsdag 16. oktober la hurtigruteskipet Trollfjord til ved nyåpnede Hitra Kysthavn. En stolt ordfører ønsket Trollfjord velkommen til kai.
Les mer

Statsbudsjettet 2015

Regjeringen har i dag lagt frem sitt forslag til statsbudsjett for 2015. I budsjettforslaget er det lagt inn omtale om kompensasjon til kommunene for tilrettelegging av sjøareal til havbruksnæringen. ...
Les mer

Høringssvar: Forskrift om auke av maksimalt tillaten biomasse

NFKK har oppfattet at det er fire forhold som er sentral i denne høringen: • Etablerte aktørar vil få tilbod om å utvide kapasiteten (MTB) for gjeldande matfiskløyve for laks, aure og regnbogeaure med...
Les mer

Hvor går fremtiden til havbruksnæringen?

Blir det vekst i havbruksnæringen? Hva tror du? Vi tar debatten under medlemsmøte til NFKK 13. oktober på Gardermoen.
Les mer

Har din kommune søkt på tildeling av grønne oppdrettstillatelser?

Regjeringen utlyste i 2013 en ny runde for tildeling av grønne oppdrettstillatelser, hvor Fiskeri- og næringsdepartementet la til grunn at et konsesjonsvederlag skal tilfalle de kommuner hvor de nye t...
Les mer

Hva vil vi med kystsonen?

Generalsekretæren i fiskarlaget har skrevet et innlegg i Fiskeribladet Fiskaren om hva vi vil med kystsonen. Innlegget illustrerer godt hvilke interesser som må avveies mot hverandre i sjøområdene lan...
Les mer
Presentasjoner fra Høstsamlingen


Kontakt
Nettverk fjord- og kystkommuner (NFKK)
v/ Kjell Olav Gammelsæter
KS Bedrift
Haakon VIIs gate 9
Postboks 1378 Vika
0114 Oslo

E-post: kystnettverket@ks.no
Tlf.: 413 05 221

Du kan også nå oss på Facebook
Siste nytt

Velkommen til årsmøte for NFKK 5. og 6. april 2018

19.02.2018 15:32
Meld deg på årsmøtet i Nettverk fjord og kystkommuner 5.-6. april på Thon Hotel Opera i Oslo. I år kommer bla. Hans Geelmuyden fra Geelmuyden Kiese i tillegg til flere stortingspolitikere.
Les mer

47 oppdrettsselskap har søkt om vekst

05.02.2018 16:24
Det er søkt om i alt 7 897 tonn økning i biomasse til en verdi av 947 millioner.
Les mer

Sjømat Norge bør tenke seg om!

07.12.2017 15:31
Mandag denne uken skriver Geir Ove Ytsmark, administrerende direktør i Sjømat Norge, at det er «Tid for tenkepause om havbruksavgifter». Vi tror heller det er Sjømat Norge som nå bør tenke seg om. I s...
Les mer

Utbetaling fra havbruksfondet i 2017

05.12.2017 15:42
Vi får jevnlig spørsmål om det er penger i havbruksfondet og om når de blir utbetalt. Det har drøyd før vi har fått tydelig svar, men nå opplyser Nærings- og fiskeridepartementet at pengen i havbruksf...
Les mer

Lakseavgift er en gavepakke til oppdrettsnæringen!

01.12.2017 09:54
I følge administrerende direktør i sjømat Norge, Geir Ove Ystmark, skal ønsket om en egen lakseavgift være et uttrykk for at kystkommunene bare «tenker på hva som kommer inn i kommunekassa». Det sier ...
Les mer