Hvorfor et Nettverk fjord- og kystkommuner?

Det er krevende og spennende å drive lokalsamfunn. Eldresenter, skoler, barnehager, næringsareal og veger. På kysten finner vi også havner og farleder. Hvordan skal sjøarealene fordeles? Til rekreasjon, til havbruk, til fiskeri og til transport.

Diskusjonen om 100 -meters beltet kjenner alle. Men mange av oss ordførere og byråkrater i kommuner litt unna Oslofjorden, kjenner oss ikke helt igjen i diskusjonen. Det er ikke akkurat trangt hos oss. Men av og til er kommuneøkonomien trang i forhold til de oppgavene vi skal løse.

Nettverk for fjord- og kystkommuner ble opprettet i 2009. Vi ønsket oss en arealavgift (naturressursavgift). Vi ønsket å få noe igjen for arbeidet med å tilrettelegge og forvalte sjøarealene våre.

Mange av oss er stolte verter av havbruksvirksomhet. Men mange av oss opplever også at virksomheter sentraliseres. Arbeidsplasser på land forsvinner og kommuner sitter igjen med saksbehandling og merder i sjøen. Skattekronene har ikke nødvendigvis samme ankerfeste som oppdrettsmerdene.

Dette er en av grunnen til etableringen av Nettverk fjord- og kystkommuner.

Både oljevirksomhet og skipstrafikk medfører risiko for forurensing. Sjøkanten vår er sårbar. Det er en sårbarhet vi absolutt deler med havbruksbedriftene. Derfor vil vi nettverket arbeide for å styrke oljevernberedskapen langs kysten. Flere uhell med oljesøl de siste årene, viser at det her ikke kan soves i timen.

Nødvendigheten av en god beredskap - er en annen begrunnelse for et Nettverk fjord- og kystkommuner.
Kvinnherad kommune er medlemmar i NFKK fordi formålet er å ivareta kommunen si interesse knytta til sikring av retten til lokal forvaltning av sjø-og kystsona.
Som kystkommune opplever me stadig større press på arealer langs kysten vår.

Kvinnherad vil leggja til rette for aktivitetar som fremjar næringsutvikling og busetjing. Fjord-og kystkommunane er sårbare når det gjeld oljevernberedskap,det har me blitt påminna om dei siste åra med havari utanfor norskekysten.

Synnøve Solbakken
Ordførar" Sammen skal vi sikre at samfunnsutviklingen langs kysten fremmer livskvalitet og livsgrunnlag både for dagens og for kommende generasjoner."

Ståle Vaag
Tidligere ordfører, Hemne kommune


Kontakt
Nettverk fjord- og kystkommuner (NFKK)
v/ Kjell Olav Gammelsæter
KS Bedrift
Haakon VIIs gate 9
Postboks 1378 Vika
0114 Oslo

E-post: kystnettverket@ks.no
Tlf.: 413 05 221

Du kan også nå oss på Facebook
Siste nytt

Velkommen til årsmøte for NFKK 5. og 6. april 2018

19.02.2018 15:32
Meld deg på årsmøtet i Nettverk fjord og kystkommuner 5.-6. april på Thon Hotel Opera i Oslo. I år kommer bla. Hans Geelmuyden fra Geelmuyden Kiese i tillegg til flere stortingspolitikere.
Les mer

47 oppdrettsselskap har søkt om vekst

05.02.2018 16:24
Det er søkt om i alt 7 897 tonn økning i biomasse til en verdi av 947 millioner.
Les mer

Sjømat Norge bør tenke seg om!

07.12.2017 15:31
Mandag denne uken skriver Geir Ove Ytsmark, administrerende direktør i Sjømat Norge, at det er «Tid for tenkepause om havbruksavgifter». Vi tror heller det er Sjømat Norge som nå bør tenke seg om. I s...
Les mer

Utbetaling fra havbruksfondet i 2017

05.12.2017 15:42
Vi får jevnlig spørsmål om det er penger i havbruksfondet og om når de blir utbetalt. Det har drøyd før vi har fått tydelig svar, men nå opplyser Nærings- og fiskeridepartementet at pengen i havbruksf...
Les mer

Lakseavgift er en gavepakke til oppdrettsnæringen!

01.12.2017 09:54
I følge administrerende direktør i sjømat Norge, Geir Ove Ystmark, skal ønsket om en egen lakseavgift være et uttrykk for at kystkommunene bare «tenker på hva som kommer inn i kommunekassa». Det sier ...
Les mer