Hva jobber Nettverk fjord- og kystkommuner med?

Vi jobber blant annet med å få etablert en arealavgift (naturressursavgift). Det er en avgift som skal dekke de utgifter vi kommuner har med saksbehandling og tilrettelegging av sjøareal. Dette vil bidra til gode vertskommuner og godt ambassadørskap for havbruksnæringa.

Vi tror også at vi fremdeles bare har sett begynnelsen på havbrukseventyret. Men skal næringa fortsette å vokse, må alle gode krefter spille på lag. Biologi, teknologi og arealforvaltning. I dag ser vi en tendens til at enkelte kommuner har blitt mer restriktive til
fortsatt vekst innen havbruk. En skjerv til vertskommunen, til tilretteleggeren av sjøareal, vil ganske sikkert bidra til medspillere i stedet for motstandere. Det jobber vi for å få forståelse for hos sentrale myndigheter og særlig i forhold til Finansdepartementet.

Også andre næringer trenger sjøareal. Vi kan se for oss vindmølleparker i sjø, vi opplever utvidelser av farledene langs kysten og vi vet at vi som vertskommuner både skal legge til rette for tradisjonelt fiskeri og fisketurisme.

Vår rolle og vår motivasjon som tilrettelegger for aktiviteter i sjø, er drivkraften bak nettverket. Og vi gleder oss over en stadig økende forståelse for våre argument.

Vi jobber også for å styrke beredskapen med tanke på å redusere faren for forurensing langs kysten. Levende kystsamfunn trenger levende hav. Vi lever i fjæresteinene og vet hvor sjøstøvlene trykker.

Det forventes også at vi skal by på oss selv og «det gode liv», når byfolk søker hvile og forandring. Og det gjør vi gjerne. Vi stiller med åpent sinn, som godt vertskap som byr på gode tjenester og gode opplevelser.

Og til sist: Storsamfunnet forventer og krever at vi også tar vare på miljøet, naturen og alle kulturminnene. Det gjør vi også, fordi vi vil overlevere bærekraftige og livsdyktige lokalsamfunn til framtidas generasjoner.

Forvaltning av marine ressurser

Hvordan vi forvalter våre naturressurser langs kysten er viktig. Tvedestrand kommune har vært med i et forsøkrsprosjekt om forvaltning av marine ressurser i sine sjøområder. Dette er et prosjekt som vil bli videreført og som NFKK vil følge opp. På sikt skal det rekrutteres flere kommuner fra de fem økossonene langs kysten for å kartlegget de marine ressursene vi har bedre.


Kontakt
Nettverk fjord- og kystkommuner (NFKK)
v/ Kjell Olav Gammelsæter
KS Bedrift
Haakon VIIs gate 9
Postboks 1378 Vika
0114 Oslo

E-post: kystnettverket@ks.no
Tlf.: 413 05 221

Du kan også nå oss på Facebook
Siste nytt

Velkommen til årsmøte for NFKK 5. og 6. april 2018

19.02.2018 15:32
Meld deg på årsmøtet i Nettverk fjord og kystkommuner 5.-6. april på Thon Hotel Opera i Oslo. I år kommer bla. Hans Geelmuyden fra Geelmuyden Kiese i tillegg til flere stortingspolitikere.
Les mer

47 oppdrettsselskap har søkt om vekst

05.02.2018 16:24
Det er søkt om i alt 7 897 tonn økning i biomasse til en verdi av 947 millioner.
Les mer

Sjømat Norge bør tenke seg om!

07.12.2017 15:31
Mandag denne uken skriver Geir Ove Ytsmark, administrerende direktør i Sjømat Norge, at det er «Tid for tenkepause om havbruksavgifter». Vi tror heller det er Sjømat Norge som nå bør tenke seg om. I s...
Les mer

Utbetaling fra havbruksfondet i 2017

05.12.2017 15:42
Vi får jevnlig spørsmål om det er penger i havbruksfondet og om når de blir utbetalt. Det har drøyd før vi har fått tydelig svar, men nå opplyser Nærings- og fiskeridepartementet at pengen i havbruksf...
Les mer

Lakseavgift er en gavepakke til oppdrettsnæringen!

01.12.2017 09:54
I følge administrerende direktør i sjømat Norge, Geir Ove Ystmark, skal ønsket om en egen lakseavgift være et uttrykk for at kystkommunene bare «tenker på hva som kommer inn i kommunekassa». Det sier ...
Les mer